Paus med vikarie

Här kommenterar du om du vill ta en paus med ditt spel i Masters.

Det är möjligt att ta paus i upp till en månads spelande (ev förlängning kan göras efter godkännande av spelledningen) och då behålla sin plats i laget efter pausen.

För att kunna ta en paus krävs att du/laget själv/a ordnar med en vikarie som är på ungefär samma spelnivå som du som pausar. Vikarien kan vara en mastersspelare som väntar på kval eller en helt utomstående spelare, det är dock viktigt att vikarien är införstådd med att deltagandet gäller en begränsad period. Vikarien ska godkännas av spelledningen.

Sker pausen under sommarfeuden, tas ingen vikarie in utan du avstår sommarfeuden och går in i kvalspel i september.

Paus ska nyttjas restriktivt och tanken är att möjliggöra resor där det är dålig mobiltäckning eller andra händelser i tillvaron som gör att förmågan att spela är begränsad.


Lämna ett svar