Kval, nya lag och reserver

Nyanmälda spelare, spelare som åkt ut och spelare som ej gått vidare från tidigare kval får spela kvalspel.

De som är anmälda den 3:e i en månad får delta i kvalspelet som startar den 8:e och pågår till den 20:e.

Alla deltagare möter alla i en normalmatch (standardbräde med normal ordlista). Om fler än 12 spelare anmälts delas kvalet upp i två grupper. Max 24 spelare får plats i ett kval.

Matcherna skall slutrapporteras senast kl 22:00 den 20:e. Ej rapporterade matcher innebär avstängning från vidare spel om inte spelaren kan visa på att det beror på motspelaren eller andra förmildrande omständigheter.

En tabell (eller två om fler än 12 kvalspelare) skapas sorterad efter flest tabellpoäng (vinst = 2 poäng, oavgjort = 1 poäng per spelare). Vid lika antal tabellpoäng avgör i andra hand bäst ”spread” (differensen mellan en spelares totala antal lagda spelpoäng och de poäng spelaren fått lagda emot sig) och i tredje hand flest antal lagda spelpoäng.

De högst placerade i kvalet får spela i huvudturneringen nästa månad:

  • Kval i en enda grupp:
    • Vinnaren blir lagledare (LL) för det nya laget – om det finns spelarunderlag för att bilda två lag, blir även tvåan LL för ett nytt lag – och får välja lagnamn bland de djurnamn som ännu inte valts.
    • Spelarna på plats 3-8 får plats i de två nybildade lagen, alternativt spelarna på plats 2-4 får plats i det nybildade laget.
  • Kval i två grupper:
    • Vinnaren i respektive grupp blir lagledare (LL) för varsitt lag och får välja lagnamn bland de djurnamn som ännu inte valts.
    • Spelarna på plats 2-4 i respektive grupp får plats i de två nybildade lagen.

Om två nya lag bildas, fördelas spelarna (som ej är LL) i de nybildade lagen av spelledningen med målsättningen att de nybildade lagen blir så jämna som möjligt enligt gängse principer för rankning av spelare.

Kriterier för sammansättning av lag efter kvalspel

Kriterierna för hur spelledningen sätter samman de nya lagen efter avslutat kvalspel är i första hand att göra de båda nybildade lagen jämnstarka. Spelarna listas enligt sitt rankingtal (vinstprocent) som antingen är från tidigare mastersspel eller för nya spelare, en uppskattning utifrån placering i kvalet, wordfeudrating och placering i övriga turneringar spelaren deltagit i.

I kriterierna ingår också att inte återskapa tidigare lag som åkt ut samt i de fall kvalen spelas i två grupper, blanda spelare från båda grupperna. Om möjligt placeras både män och kvinnor i båda lagen, detta är dock underordnat kriterierna ovan.

Reservlista

En reservlista till turneringen för nästkommande månad bildas av resterande kvalspelare tillsammans med de spelare som åker ur huvudturneringen innevarande månad samt nyanmälda spelare.
Reservlistan rangordnas enligt sedvanliga rankingregler (i första hand vinstprocent) och delas in i grupper vars medlemmar är lämpliga att ersätta avhoppande spelare, beroende på vilken rankning den avhoppande spelaren har. Spelledningen bedömer från fall till fall vilken spelare inom respektive reservgrupp som ska ersätta en avhoppad spelare. 

Spelaravhopp ersätts med en reservspelare om avhoppet sker mellan månadssäsongerna eller från säsongsstart fram tills att kvalet påbörjas. Vid spelaravhopp under kvalperioden ersätts inte en avhoppande spelare med en reserv. Däremot tillåts att andra lagmedlemmar spelar avhopparens matcher i maximalt 2 spelomgångar. Påbörjade matcher ska spelas klart av den avhoppande spelaren.

Kriterier för val av ersättare

Kriterierna för hur spelledningen avgör vilken spelare i respektive reservgrupp som ska gå in som ersättare i varje enskilt fall, omfattar placering i avslutat kval, spelare som spelat kval har företräde framför nyanmäld spelare och spelare som nyss åkt ut. Hur lång tid spelaren stått utanför huvudturneringen räknas också in liksom lagets totala spelstyrka utifrån de övergripande kriterierna om jämna lag.