Pricksystem och grå kort

För att stävja bristande respekt för deadlines vid varje spelomgång (inte bara vid den sista den 27:e varje månad) finns ett pricksystem i bruk. Med detta system får spelledningen information om vilka spelare som regelbundet missar deadlines.

Varje normal spelmånad har 5 deadlines, en för varje omgång. Dessa SKA respekteras.

Spelare som missar en omgångsdeadline kommer att prickas – detta oavsett vem som segat. Till spelare som missar flera deadlines för en och samma match (tex. om en match i omgång 1 inte rapporteras förrän under omgång 3 eller 4) kommer multipla prickar att delas ut för matchen ifråga.

Pricksystemets detaljer kommer inte att kommuniceras ut eftersom målet är att se till att matcherna spelas färdigt och rapporteras i tid och inte att spelarna ska kunna optimera sitt beteende efter pricksystemets upplägg.

De spelare som har dragit på sig många prickar under en månad kommer att tilldelas ett grått kort. Om en spelare samlar på sig två gråa kort (under en period av flera månader) utdelas ett gult kort.

Om antalet prickar under en månad är oacceptabelt kommer den spelaren direkt att tilldelas ett gult kort.