Poängställning 2022-23

Poängställning inför slutspelet 2023

Plac Lag Efter jan. Feb. Mars Apr. Totalt
1 Ålarna 680 210 250 210 1350
2 Quokkorna 610 250 120 120 1100
3 Ökenrävarna 458 150 180 250 1038
4 Minkarna 608 150 120 150 1028
5 Burmorna 515 180 150 180 1025
6 Citronhajarna 449 120 180 150 899
7 Doppingarna 647 90 90 60 887
8 Ekoxarna 352 180 210 120 862
9 Alkorna 511 90 150 90 841
10 Ekorrarna 536 120 60 90 806
11 Vårtsvinen 444 30 120 180 774
12 Leopardkatterna 338 60 60 90 548
13 Lärkorna 303 120 90 30 543
14 Mamborna 313 60 90 30 493
15 Näsaporna 118 90 30 120 358
16 Oryxantiloperna 103 30 30 60 223
17 Sengångarna 40 10 10 20 80
18 Lämlarna 40 10 10 10 70

Aprilomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Ökenrävarna 250 Div 1 – 1
2 Ålarna 210 Div 1 – 2
3 Vårtsvinen 180 Div 1 – 3
3 Burmorna 180 Div 2 – 1
5 Citronhajarna 150 Div 1 – 4
5 Minkarna 150 Div 2 – 2
7 Ekoxarna 120 Div 1 – 5
7 Quokkorna 120 Div 2 – 3
7 Näsaporna 120 Div 3 – 1
10 Alkorna 90 Div 1 – 6
10 Leopardkatterna 90 Div 2 – 4
10 Ekorrarna 90 Div 3 – 2
13 Doppingarna 60 Div 2 – 5
13 Oryxantiloperna 60 Div 3 – 3
15 Mamborna 30 Div 2 – 6
15 Lärkorna 30 Div 3 – 4
17 Sengångarna 20 Div 3 – 5
18 Lämlarna 10 Div 3 – 6

Marsomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Ålarna 250 Div 1 – 1
2 Ekoxarna 210 Div 1 – 2
3 Ökenrävarna 180 Div 1 – 3
3 Citronhajarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Burmorna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Alkorna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Quokkorna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Minkarna 120 Div 2 – 3
7 Vårtsvinen 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Lärkorna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Mamborna 90 Div 2 – 4
10 Doppingarna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Ekorrarna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Leopardkatterna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Näsaporna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Oryxantiloperna 30 Div 3 – 4
17 Håbrandarna 20 Div 3 – 5 Till kval
18 Glasögonbjörnarna 10 Div 3 – 6 Till kval

Februariomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Quokkorna 250 Div 1 – 1
2 Ålarna 210 Div 1 – 2
3 Burmorna 180 Div 1 – 3
3 Ekoxarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Minkarna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Ökenrävarna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Ekorrarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Citronhajarna 120 Div 2 – 3
7 Lärkorna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Doppingarna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Alkorna 90 Div 2 – 4
10 Näsaporna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Leopardkatterna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Mamborna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Vårtsvinen 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Oryxantiloperna 30 Div 3 – 4
17 Makakerna 20 Div 3 – 5 Till kval
18 Angoragetterna 10 Div 3 – 6 Till kval

Poängställning efter poängjakten i januari 2023

Plac Lag Poäng Skillnad
1 (1) Ålarna 680 -210 Till Div.1
2 (3) Doppingarna 647 17 Till Div.1
3 (9) Quokkorna 610 160 Till Div.1
4 (4) Minkarna 608 -2 Till Div.1
5 (13) Ekorrarna 536 226 Till Div.1
6 (2) Burmorna 515 -165 Till Div.1
7 (7) Alkorna 511 1 Till Div.2
8 (12) Ökenrävarna 458 88 Till Div.2
9 (11) Citronhajarna 449 9 Till Div.2
10 (6) Vårtsvinen 444 -116 Till Div.2
11 (10) Ekoxarna 352 -88 Till Div.2
12 (8) Leopardkatterna 338 -112 Till Div.2
13 (5) Angoragetterna 319 -281 Till Div.3
14 (15) Mamborna 313 113 Till Div.3
15 (16) Lärkorna 303 133 Till Div.3
16 (20) Makakerna 280 240 Till Div.3
17 (14) Näsaporna 118 -182 Till Div.3
18 (19) Oryxantiloperna 103 63 Till Div.3
19 (18) Storkarna 80 40 Till kval
20 (17) Vallabyerna 56 -4 Till kval

Poängställning före poängjakten

Plac Lag Sep. Okt. Nov. Dec. Totalt
1 Ålarna 180 210 250 250 890
2 Burmorna 210 250 120 100 680
3 Doppingarna 60 180 180 210 630
4 Minkarna 90 150 210 160 610
5 Angoragetterna 120 150 150 180 600
6 Vårtsvinen 180 180 90 130 580
7 Alkorna 150 120 90 150 510
8 Leopardkatterna 250 90 60 50 450
9 Quokkorna 120 90 180 60 450
10 Ekoxarna 30 120 150 140 440
11 Citronhajarna 120 120 120 80 440
12 Ökenrävarna 150 60 30 110 350
13 Ekorrarna 90 90 60 70 310
14 Näsaporna 30 30 120 120 300
15 Mamborna 10 10 90 90 200
16 Lärkorna 60 60 30 20 170
17 Vallabyerna 10 10 10 30 60
18 Storkarna 10 10 10 10 40
19 Oryxantiloperna 10 10 10 10 40
20 Makakerna 10 10 10 10 40

Decemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Ålarna 250 Div 1 – 1
2 Doppingarna 210 Div 1 – 2
3 Angoragetterna 180 Div 1 – 3
4 Minkarna 160 Div 1 – 4
5 Alkorna 150 Div 2 – 1
6 Ekoxarna 140 Div 1 – 5
7 Vårtsvinen 130 Div 2 – 2
8 Näsaporna 120 Div 1 – 6
9 Ökenrävarna 110 Div 2 – 3
10 Burmorna 100 Div 1 -7
11 Mamborna 90 Div 2 – 4
12 Citronhajarna 80 Div 1 – 8
13 Ekorrarna 70 Div 2 – 5
14 Quokkorna 60 Div 1 – 9
15 Leopardkatterna 50 Div 2 – 6
16 Vallabyerna 30 Div 2 – 7
17 Lärkorna 20 Div 2 – 8
18 Storkarna 10 Div 2 – 9

Novemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Ålarna 250 Div 1 – 1 Till Div. I
2 Minkarna 210 Div 1 – 2 Till Div. I
3 Doppingarna 180 Div 1 – 3 Till Div. I
3 Quokkorna 180 Div 2 – 1 Till Div. I
5 Ekoxarna 150 Div 1 – 4 Till Div. I
5 Angoragetterna 150 Div 2 – 2 Till Div. I
7 Burmorna 120 Div 1 – 5 Till Div. I
7 Citronhajarna 120 Div 2 – 3 Till Div. I
7 Näsaporna 120 Div 3 – 1 Till Div. I
10 Vårtsvinen 90 Div 1 – 6 Till Div. II
10 Alkorna 90 Div 2 – 4 Till Div. II
10 Mamborna 90 Div 3 – 2 Till Div. II
13 Ekorrarna 60 Div 2 – 5 Till Div. II
13 Leopardkatterna 60 Div 3 – 3 Till Div. II
15 Lärkorna 30 Div 2 – 6 Till Div. II
15 Ökenrävarna 30 Div 3 – 4 Till Div. II
17 Lommarna Div 3 – 5 Till kval
18 Svartbjörnarna Div 3 – 6 Till kval

Oktoberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Burmorna 250 Div 1 – 1
2 Ålarna 210 Div 1 – 2
3 Vårtsvinen 180 Div 1 – 3
3 Doppingarna 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Angoragetterna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Minkarna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Alkorna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Citronhajarna 120 Div 2 – 3
7 Ekoxarna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Leopardkatterna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Quokkorna 90 Div 2 – 4
10 Ekorrarna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Ökenrävarna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Lärkorna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Lommarna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Näsaporna 30 Div 3 – 4
17 Grävlingarna Div 3 – 5 Till kval
18 Taipanerna Div 3 – 6 Till kval

Septemberomgången

Plac Lag Poäng Div – Plac
1 Leopardkatterna 250 Div 1 – 1
2 Burmorna 210 Div 1 – 2
3 Ålarna 180 Div 1 – 3
3 Vårtsvinen 180 Div 2 – 1 Till Div.1
5 Ökenrävarna 150 Div 1 – 4 Till Div.2
5 Alkorna 150 Div 2 – 2 Till Div.1
7 Citronhajarna 120 Div 1 – 5 Till Div.2
7 Quokkorna 120 Div 2 – 3
7 Angoragetterna 120 Div 3 – 1 Till Div.1
10 Ekorrarna 90 Div 1 – 6 Till Div.3
10 Lommarna 90 Div 2 – 4
10 Minkarna 90 Div 3 – 2 Till Div.2
13 Lärkorna 60 Div 2 – 5 Till Div.3
13 Doppingarna 60 Div 3 – 3 Till Div.2
15 Näsaporna 30 Div 2 – 6 Till Div.3
15 Ekoxarna 30 Div 3 – 4
17 Ormörnarna Div 3 – 5 Till kval
18 Paradisfåglarna Div 3 – 6 Till kval