Lag och matcher

Varje lag består av fyra spelare varav en även har uppgiften att vara lagledare (LL). Varje match mellan två lag spelas genom att alla spelare i laget spelar en normalmatch mot varje spelare i motståndarlaget samt sin specialmatch mot den motståndare som har motsvarande specialmatch. Varje spelare spelar alltså 5 delmatcher. Totalt spelar laget 20 delmatcher. Flest vinster i delmatcherna vinner lagmatchen. Spelarna har gemensamt ansvar för att utmana till match. Första utmaningen är alltid normalmatchen, den andra specialmatchen.

Inför varje ny månad har LL till uppgift att i samråd med sina spelare fördela de fyra specialmatcherna (en var).

De fyra specialmatcherna är:

Strikt

  • Match på standardbräde med strikt ordlista.

Random

  • Match på slumpat bräde med normal ordlista.

Rull

  • En rullning är när man lägger ut samtliga sju bokstäver i ett och samma drag.
  • Match på standardbräde med normal ordlista. Varje rullning ger 2 poäng, den som lägger den sist lagda brickan i matchen (dvs. även om matchen passas ut) får ytterligare 1 poäng.
  • Endast rullningar är tillåtna fram till dess att en av spelarna kommit upp i fyra rullningar (8p). Därefter får båda spelarna även lägga kortare ord men det är endast rullningarna som ger poäng. Brott mot regeln medför avdrag med 1 rullning (2p). Avdraget görs efter avslutad match. Notera gärna resultatet löpande i chatten och gör även notering om ev. avdrag men räkna inte bort något förrän matchen är avslutad.
  • I resultaten omräknas varje rullpoäng till 50 spelpoäng, slutar en rullmatch 9-8 omräknas alltså resultatet till 450-400 (men ska rapporteras som 9-8). Detta för att kunna beräkna ”spread”.

3-brick

  • Match på standardbräde med normal ordlista. Maximalt tre brickor får läggas i varje drag. Lägger man av misstag mer än tre brickor får man poängavdrag med de poäng som det lagda ordet gav samt ytterligare 50p.