Höstens nya lag

I turneringen finns 20 lag varav 18 deltar i det månadsvisa säsongsspelet. Varje lag består av 4 spelare.

De 18 lagen skapas i augusti efter sommarfeuden. Övriga 2 lag skapas genom varje månads kvalspel.

När sommarfeuden är avslutad publiceras tre resultattabeller – en för varje grupp.

  • De 24 högst placerade spelarna i varje grupp får en plats i ett Masterslag.
  • De 6 högst placerade spelarna i varje grupp blir lagledare för var sitt lag i höstens Mastersturnering.
  • Spelare som har placerat sig på plats 13-24 i varje grupp bildar en grupp av valbara spelare.
  • Spelare på plats 25 och högre (i varje grupp) blir reserver och kan kvala in till Mastersspel fr.o.m. den 5:e september tillsammans med de som stått över sommarfeuden och nyanmälda spelare.

De 18 lagledarna får i turordning enligt placeringen i sommarfeuden (ordningen mellan spelare på samma placering i de tre grupperna avgörs av antal vunna matcher samt spread) välja en spelare från gruppen av valbara spelare och välja lagnamn bland de djurnamn som presenteras av spelledningen efter sommarfeuden.

Dessa val skall meddelas senast den 10:e augusti kl 22.00 genom att ett mail med önskemål skickas till wordfeudmasters@gmail.com. Den som väljer sent i ordningen, rekommenderas att ange minst 10 alternativ. Om inget av de angivna alternativen fungerar, tilldelar spelledningen lagtillhörighet. Spelledningens beslut är enväldigt och sker på objektiva grunder.

Undantag från valbara spelare och övriga regler för bildande av lag
Spelare med ”för högt” rankingtal (enligt en av spelledningen i förväg bestämd gräns) som placerat sig i gruppen valbara spelare, kommer att undantas och inte kunna väljas. Detta för att undvika taktikspel av riktigt duktiga spelare i syfte att kunna bli valda av de bäst placerade i sommarfeuden.

Spelledningen placerar därefter in de två övriga spelarna i varje lag, med målet att lagen ska bli så jämna som möjligt.
Spelledningen kommer att använda sig av spelarnas rankingtal för att bedöma lagens sammanlagda spelstyrka.

Rankingtalen motsvarar procent vunna individuella matcher under Masters senaste vår- och höstterminer inklusive sommarfeuden.

Varje spelare kan meddela spelledningen maximalt tre spelare som de inte önskar vara i samma lag som. Spelaren är då garanterad att slippa detta. Bortvalen får inte uppenbart vara spelare med lägst rankingtal, såvida ingen annan motivering anges. Om så är fallet, bortser spelledningen från dessa val. Uppenbart taktiska bortval (tex. i syfte att markant påverka lagbildningen) kommer inte heller att tas hänsyn till.
Önskemål om detta skall meddelas senast den 10:e augusti genom att ett mail med önskemål skickas till wordfeudmasters@gmail.com.

Om det totalt är färre än 72 som är anmälda till Masters, kan inte 18 lag bildas. Färre antal lag kommer då att bildas på motsvarande sätt.

Valprocessen sker slutet, sammansättningen av de nya masterslagen meddelas av spelledningen senast den 12:e augusti.

Inom laget fördelas sedan specialmatcherna av lagledaren (se närmare under matchtyper). Laguppställning skall meddelas som kommentar under respektive lagsida senast den 13:e augusti. Fördelningen behålls genom terminen om inte annat meddelas genom ny kommentar under lagsidan. Byten är endast tillåtna mellan säsongerna (månaderna) och skall meddelas senast den 27:e, byte under pågående månadssäsong är alltså inte tillåtet.