Speltider, rapportering

Varje spelomgång har en speltid på ca. 7 dagar och som grundregel skall matchresultaten rapporteras senast den sista speldagen kl 22.00. Om livspusslet eller annat omöjliggör detta så är det okej att tänja på speltiden så länge inte tjuvstarter/förseningar sker regelmässigt eller på ett sätt som underlåter att visa hänsyn till motståndaren. Den som önskar tjuvstarta behöver därför stämma av det med motståndarna, samma sak gäller den som inte kan spela regelbundet under omgången. Detta för att underlätta planering av spelet.

Spelare som på ett uppenbart och konsekvent sätt överträder respektive spelomgångs tidsramar kan av spelledningen tilldömas varning (gult kort) och kan vid upprepad förseelse eller vid särskild grov överträdelse komma att uteslutas ur turneringen. Sådana straff kommer spelledningen att överväga vid alla matcher som inte slutförts senast i samband med nästföljande spelomgångs sluttid, om inte förseningar har överenskommits mellan spelarna och informerats till spelledningen.

Efter avslutad match rapporteras det fullständiga matchresultatet (samt om det rör sig om en av specialmatcherna) snarast under respektive matchtråd i bloggen. Även om det är ganska vedertaget att vinnaren rapporterar, ser tävlingsledningen hellre att resultatet kommer in snarast, än att förloraren sitter och väntar på att vinnaren ska rapportera.

Följ inmatningsreglerna när ni skriver in resultaten som kommentarer, regelverket kan ni läsa här.

Alla matcher ska vara slutrapporterade den 27:e kl 22.00, underlåtenhet att göra detta medför som huvudregel avstängning under en månad och därefter kvalspel, om inte spelaren kan visa på att det beror på motspelaren eller andra förmildrande omständigheter. Vid förmildrande omständigheter kan varning (gult kort) delas ut i stället för omedelbar avstängning. Oförutsedda händelser såsom sjukdom etc, ska meddelas spelledningen så snart som möjligt.

Matcher som rapporteras enbart genom att vinnaren anges, eller med endast ett ungefärligt resultat kommer att registreras som en vinst med 1-0. Om rapporteringen kompletteras före slutlig deadline räknas dock det faktiska resultatet.

Om en spelare ”resignar” under en match gäller att vinnaren får välja att rapportera vinst med antingen 150-0 eller den aktuella ställningen i matchen med 50 poängs avdrag för motståndaren. Om vinnaren inte gör något val, noteras 150-0.