Lagformering 2023

De nya lagledarna ansvarar för att skapa lagkommunikation mellan lagmedlemmarna och lämna in laguppställningen. Den som önskar lämna över lagledarrollen till en annan spelare i laget måste åtminstone skapa kontakt med den...

Sommarfeuden 2023

Den tionde sommarfeuden börjar nu till helgen (1 juli) och vi fortsätter med samma upplägg som tidigare. Sommarfeuden är en individuell turnering vars syfte är att bilda nya Masterslag inför hösten. Sommarfeuden spelas juli-augusti...