(2403-153) Kronhjortarna – Komodovaranerna

Rapportera resultaten i matchen som kommentarer på denna sida.
Kom ihåg att ange när en specialmatch har spelats och vilken typ av specialmatch resultatet avser.
Båda spelarna är skyldiga att både utmana och att rapportera matchen oberoende av vem som vinner.
Rapportera resultatet av varje individuell match i separat kommentar enligt mallen:
OrdNörd − slarvern 476−324
# Renarna 4 − Hästarna 7

Specialmatcher rapporteras enligt:
OrdNörd − slarvern 628−564 !random
Använd helst orden !strikt !rull !random och !3B

 • Skriv endast ett matchresultat per kommentar.
 • Skriv spelarnas namn och matchresultatet i samma kommentar.
 • Använd spelarnas riktiga nick med minst 5 tecken, inga varianter eller omskrivningar.
 • Använd bindestreck som skiljetecken både mellan spelarna och i matchresultatet.
 • Använd utropstecknet ! före typ av specialmatch i samma kommentar som matchresultatet.
 • Behöver man korrigera ett matchresultat som skrivits in fel, skriv en ny kommentar med fullständig matchrapportering, dvs. både spelarnas namn och resultatet, ej endast det korrigerade resultatet.
 • Om något annat än matchresultat ska skrivas i kommentarerna som tex. aktuell ställning i lagmatchen, inled denna text med tecknet #. All text i kommentaren efter tecknet # kommer att ignoreras.

Specialmatcher:

 • !Strikt: allena66 – Mikea-ö
 • !Random: wf-kungen (LL) – Acerpacer
 • !Rull: ÖrjanH – Jenneboy
 • !3brick: missilemaniac – Preachertheman (LL)

Speltid är:
19 − 27 mars, 22:00

21 thoughts on “(2403-153) Kronhjortarna – Komodovaranerna

 1. # 2tim kvar tills deadline och mikea-ö leder strikt matchen med 415-380 och vi har 3 brickor var kvar i påsen, ser inga hot för seger. 31 timmar sen jag la och det är allenas tur nu.
  Har påmint henne i chatten och hoppas vi hinner spela klart.

Lämna ett svar