Prickar jan 2022

Kvarvarande/orapporterade matcher


2022-01-22 22:59

Omgång 1

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Kvarvarande/orapporterade matcher


2022-01-22 22:59

Omgång 2

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Kvarvarande/orapporterade matcher


2022-01-22 22:59

Omgång 3

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

0
0

Grupp 5

Kvarvarande/orapporterade matcher


2022-01-22 22:59

Omgång 4

Grupp 1

Uttrarna-Clownfiskarna:
1 matcher kvar

3-brick: CCN007 (LL)-pobop

Grupp 2

Grupp 3

Klippörnarna-Kodiakbjörnarna:
1 matcher kvar

Rull: Niccame (LL)-don micke

Grupp 4

Grupp 5

Siameserna-Babianerna:
5 matcher kvar

Nutopia (LL)-Flaxtax
Nutopia (LL)-KarlssonJimmie
Nutopia (LL)-AlfaPetSta
Nutopia (LL)-Preachertheman (LL)

3-brick: Nutopia (LL)-Preachertheman (LL)