Maratontabell 2014-19

2019-06-29 19:25

1 Hector Mann
297 p. Lag mån. G S B ++ plats
78 Isbjörnarna (2018-19) 9 1 3 1 1 4
77 Skorpionerna (2017-18) 9 2 3 1 5
60 Falkarna (2016-17) 9 1 1 2 2 7
80 Noshörningarna 2 (2015-16) 7 1 2 2 1
2 Tigrarna 1 (2014-15) 2
2 christian111
283 p. Lag mån. G S B ++ plats
78 Isbjörnarna (2018-19) 9 1 3 1 1 4
86 Rävarna (2017-18) 8 2 1 3 1
54 Rockorna (2016-17) 9 1 1 2 5
41 Tigrarna (2015-16) 9 2 2 1 20
24 Girafferna (2014-15) 8 2
3 Fockedrevsudd
spegelzoom.se
245 p. Lag mån. G S B ++ plats
26 Havsörnarna (2018-19) 9 1 1 11
77 Skorpionerna (2017-18) 9 2 3 1 5
53 Skorpionerna (2016-17) 3 1 1
10 Zebrorna (2016-17) 4 1
13 Björnarna 2 (2015-16) 2 10
6 Björnarna 1 (2015-16) 6
60 Lejonen (2014-15) 10 2 5 5
4 Inlangan
243 p. Lag mån. G S B ++ plats
50 Hökarna (2018-19) 9 2 1 6
28 Tigrarna (2017-18) 9 1 7
69 Hajarna (2016-17) 9 1 2 1 3
56 Lejonen (2015-16) 9 3 1 1 13
40 Flodhästarna (2014-15) 10 2 4
5 YatzyBoy
239 p. Lag mån. G S B ++ plats
94 Kamelerna (2018-19) 9 3 1 3 1
24 Kaninerna (2017-18) 9 1 1 13
1 Tapirerna (2016-17) 1
1 Jaguarerna (2016-17) 1
49 Pandorna 2 (2015-16) 6 1 1 4
2 Skorpionerna 1 (2015-16) 2
67 Skorpionerna (2014-15) 9 1 1 2 3 6
1 Krokodilerna 1 (2014-15) 1
6 Spexhenke
238 p. Lag mån. G S B ++ plats
18 Leguanerna (2018-19) 7 10
1 Sälarna (2018-19) 1
15 Elefanterna (2017-18) 9 1 16
31 Hajarna (2016-17) 1 3
7 Känguruerna (2016-17) 7
65 Girafferna (2015-16) 9 1 1 5 5
101 Elefanterna (2014-15) 10 6 3 13
7 BobLatchford
226 p. Lag mån. G S B ++ plats
78 Isbjörnarna (2018-19) 9 1 3 1 1 4
70 Ozeloterna (2017-18) 9 2 1 2 2
25 Spindlarna (2016-17) 4 1 1 9
2 Lejonen (2016-17) 2
1 Ozeloterna (2016-17) 1
37 Hajarna 2 (2015-16) 2 2
6 Björnarna 1 (2015-16) 6
3 Älgarna 2 (2014-15) 1 18
1 Hajarna 2 (2014-15) 1
2 Hajarna 1 (2014-15) 2
1 Pandorna 1 (2014-15) 1
8 Bäckis58
212 p. Lag mån. G S B ++ plats
72 Lodjuren (2018-19) 9 2 1 3 3
32 Pandorna (2017-18) 9 1 1 9
23 Rävarna (2016-17) 9 2 13
67 Krokodilerna (2015-16) 9 1 3 3
17 Tigrarna 2 (2014-15) 5 1 1 16
1 Krokodilerna 2 (2014-15) 1
9 dirutten
208 p. Lag mån. G S B ++ plats
50 Hökarna (2018-19) 9 2 1 6
24 Kaninerna (2017-18) 9 1 1 13
54 Rockorna (2016-17) 9 1 1 2 5
80 Noshörningarna 2 (2015-16) 7 1 2 2 1
10 CarlX
208 p. Lag mån. G S B ++ plats
45 Hökarna (2018-19) 6 2 6
9 Illrarna (2018-19) 3 1
53 Lejonen (2017-18) 9 3 1 1 15
27 Örnarna (2016-17) 9 1 1 12
30 Kaninerna (2015-16) 9 1 1 9
44 Kaninerna (2014-15) 10 2 2 8
11 jove73s
207 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Fladdermössen (2018-19) 9 1 2 12
77 Skorpionerna (2017-18) 9 2 3 1 5
69 Hajarna (2016-17) 9 1 2 1 3
3 Flodhästarna (2015-16) 1 18
11 Pingvinerna 2 (2015-16) 3 1
3 Pingvinerna 1 (2015-16) 3
12 Pandorna 2 (2014-15) 7 15
1 Krokodilerna 1 (2014-15) 1
12 Preachertheman
196 p. Lag mån. G S B ++ plats
44 Vithajarna (2018-19) 9 2 1 9
26 Hajarna (2017-18) 9 3 14
69 Hajarna (2016-17) 9 1 2 1 3
11 Hundarna (2015-16) 3 12
6 Hajarna 1 (2015-16) 6
40 Flodhästarna (2014-15) 10 2 4
13 Jenneboy
196 p. Lag mån. G S B ++ plats
44 Vithajarna (2018-19) 9 2 1 9
34 Vargarna (2017-18) 9 1 1 10
25 Tigrarna (2016-17) 7 1 2 17
1 Ozeloterna (2016-17) 1
67 Krokodilerna (2015-16) 9 1 3 3
25 Spindlarna (2014-15) 10 1 9
14 Den där jäkla
Heléne1965
191 p. Lag mån. G S B ++ plats
10 Impalorna (2018-19) 5 15
3 Pantrarna (2018-19) 3
32 Örnarna (2017-18) 9 1 6
60 Falkarna (2016-17) 9 1 1 2 2 7
42 Älgarna (2015-16) 9 1 3 7
44 Kaninerna (2014-15) 10 2 2 8
15 ordinär64
187 p. Lag mån. G S B ++ plats
15 Elefanterna (2017-18) 9 1 16
63 Krokodilerna (2016-17) 9 2 1 1 4
56 Lejonen (2015-16) 9 3 1 1 13
20 Hundarna 2 (2014-15) 3 7
2 Hundarna 1 (2014-15) 2
31 Älgarna 1 (2014-15) 3 2 1
16 Camas Patent
177 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Krokodilerna (2017-18) 5
1 Björnarna (2017-18) 1
14 Krokodilerna (2016-17) 4 1
64 Krokodilerna (2015-16) 6 1 3 3
3 Pingvinerna 1 (2015-16) 3
90 Björnarna (2014-15) 10 2 1 5 1
17 david_8403
175 p. Lag mån. G S B ++ plats
94 Kamelerna (2018-19) 9 3 1 3 1
39 Hundarna (2017-18) 9 2 4
42 Hundarna (2016-17) 3 1 2
18 Niccame
171 p. Lag mån. G S B ++ plats
26 Havsörnarna (2018-19) 9 1 1 11
32 Örnarna (2017-18) 9 1 6
18 Elefanterna (2016-17) 3 8
11 Schakalerna (2016-17) 3 1
2 Leoparderna (2016-17) 2
14 Örnarna (2015-16) 9 1 17
67 Skorpionerna (2014-15) 9 1 1 2 3 6
1 Örnarna 1 (2014-15) 1
19 -stearin-
170 p. Lag mån. G S B ++ plats
19 Vesslorna (2018-19) 9 3 18
15 Elefanterna (2017-18) 9 1 16
54 Rockorna (2016-17) 9 1 1 2 5
30 Kaninerna (2015-16) 9 1 1 9
52 Delfinerna (2014-15) 10 4 3
20 Louise_Halkan
169 p. Lag mån. G S B ++ plats
7 Emuerna (2018-19) 1 14
6 Sjöhästarna (2018-19) 6
24 Kaninerna (2017-18) 9 1 1 13
20 Kaninerna (2016-17) 9 2 14
50 Noshörningarna 2 (2015-16) 2 1 1
11 Pingvinerna 2 (2015-16) 3 1
7 Spindlarna 1 (2015-16) 3 1
44 Kaninerna (2014-15) 10 2 2 8
21 surystina
169 p. Lag mån. G S B ++ plats
26 Havsörnarna (2018-19) 9 1 1 11
34 Vargarna (2017-18) 9 1 1 10
23 Björnarna (2016-17) 9 1 2 19
19 Delfinerna (2015-16) 9 1 14
67 Skorpionerna (2014-15) 9 1 1 2 3 6
22 nodelay
167 p. Lag mån. G S B ++ plats
Lejonen (2017-18) 1/2
63 Krokodilerna (2016-17) 9 2 1 1 4
14 Elefanterna (2015-16) 9 2 19
90 Björnarna (2014-15) 10 2 1 5 1
23 Putterambergäger
165 p. Lag mån. G S B ++ plats
72 Lodjuren (2018-19) 9 2 1 3 3
10 Hyenorna (2017-18) 2 12
2 Bufflarna (2017-18) 2
2 Pirayorna (2017-18) 2
5 Älgarna (2016-17) 1 16
13 Zebrorna (2016-17) 7 1
37 Hajarna 2 (2015-16) 2 2
6 Björnarna 1 (2015-16) 6
11 Girafferna (2014-15) 2 11
1 Hajarna 2 (2014-15) 1
6 Hundarna 1 (2014-15) 6
24 allena66
163 p. Lag mån. G S B ++ plats
18 Leguanerna (2018-19) 7 10
1 Ugglorna (2018-19) 1
38 Kondorerna (2017-18) 9 1 2 8
52 Pirayorna (2016-17) 9 2 1 6
31 Katterna (2015-16) 9 1 6
23 Katterna (2014-15) 10 1 10
25 Uddatangudd
153 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Ozeloterna (2016-17) 1
49 Pandorna 2 (2015-16) 6 1 1 4
2 Skorpionerna 1 (2015-16) 2
101 Elefanterna (2014-15) 10 6 3 13
26 uddebo1
152 p. Lag mån. G S B ++ plats
7 Emuerna (2018-19) 1 14
2 Hjortarna (2018-19) 2
3 Pantrarna (2018-19) 3
32 Örnarna (2017-18) 9 1 6
18 Elefanterna (2016-17) 3 8
8 Zebrorna (2016-17) 2 1
14 Örnarna (2015-16) 9 1 17
67 Skorpionerna (2014-15) 9 1 1 2 3 6
1 Örnarna 1 (2014-15) 1
27 Betty19
149 p. Lag mån. G S B ++ plats
21 Alligatorerna (2018-19) 9 1 16
6 Spindlarna (2017-18) 3 17
1 Zebrorna (2017-18) 1
36 Katterna (2016-17) 9 1 1 1 10
42 Älgarna (2015-16) 9 1 3 7
43 Delfinerna (2014-15) 8 2 3
28 tutaren
145 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Alpackorna (2018-19) 7 1 13
1 Sälarna (2018-19) 1
10 Hyenorna (2017-18) 2 12
6 Leoparderna (2017-18) 6
36 Katterna (2016-17) 9 1 1 1 10
56 Lejonen (2015-16) 9 3 1 1 13
20 Pingvinerna (2014-15) 10 1 14
29 aa8008
145 p. Lag mån. G S B ++ plats
22 Fladdermössen (2018-19) 8 1 2
53 Lejonen (2017-18) 9 3 1 1 15
63 Krokodilerna (2016-17) 9 2 1 1 4
7 Skorpionerna 3 (2015-16) 3 16
30 Åke123456
144 p. Lag mån. G S B ++ plats
54 Geparderna (2018-19) 9 3 2
86 Rävarna (2017-18) 8 2 1 3 1
4 Tigrarna (2016-17) 1 17
31 Jod!
144 p. Lag mån. G S B ++ plats
28 Tigrarna (2017-18) 9 1 7
52 Pirayorna (2016-17) 9 2 1 6
27 Ormarna 2 (2015-16) 7 2 8
1 Noshörningarna 1 (2015-16) 1
28 Lejonen (2014-15) 2 1 5
8 Noshörningarna (2014-15) 8
32 m4ts
144 p. Lag mån. G S B ++ plats
8 Alligatorerna (2018-19) 4 16
2 Vråkarna (2018-19) 2
1 Gorillorna (2018-19) 1
10 Hyenorna (2017-18) 2 12
1 Katterna (2017-18) 1
9 Kameleonterna (2017-18) 3 1
34 Elefanterna (2016-17) 9 1 1 8
13 Björnarna 2 (2015-16) 2 10
6 Björnarna 1 (2015-16) 6
60 Lejonen (2014-15) 10 2 5 5
33 McApair
141 p. Lag mån. G S B ++ plats
14 Vargarna (2017-18) 3 10
19 Bufflarna (2017-18) 6 1 1
23 Rävarna (2016-17) 9 2 13
30 Kaninerna (2015-16) 9 1 1 9
55 Ormarna (2014-15) 10 1 2 2
34 Mikea-ö
140 p. Lag mån. G S B ++ plats
54 Geparderna (2018-19) 9 3 2
86 Rävarna (2017-18) 8 2 1 3 1
35 Stormkorp
136 p. Lag mån. G S B ++ plats
72 Lodjuren (2018-19) 9 2 1 3 3
16 Bufflarna (2017-18) 3 1 1
2 Pandorna (2016-17) 2 20
9 Vargarna (2016-17) 6 1
37 Hajarna 2 (2015-16) 2 2
36 Timsy
133 p. Lag mån. G S B ++ plats
50 Järvarna (2018-19) 6 2 1 5
9 Illrarna (2018-19) 3 1
32 Pandorna (2017-18) 9 1 1 9
42 Hundarna (2016-17) 3 1 2
37 don micke
133 p. Lag mån. G S B ++ plats
19 Vesslorna (2018-19) 9 3 18
45 Pingvinerna (2017-18) 6 1 1 3
2 Pirayorna (2017-18) 2
26 Spindlarna (2016-17) 5 1 1 9
2 Antiloperna (2016-17) 2
19 Delfinerna (2015-16) 9 1 14
17 Tigrarna 2 (2014-15) 5 1 1 16
3 Krokodilerna 2 (2014-15) 3
38 Acerpacer
133 p. Lag mån. G S B ++ plats
26 Havsörnarna (2018-19) 9 1 1 11
33 Pingvinerna (2017-18) 3 3
1 Tapirerna (2017-18) 1
2 Pirayorna (2017-18) 2
11 Hyenorna (2016-17) 9 18
41 Tigrarna (2015-16) 9 2 2 1 20
19 Katterna (2014-15) 8 10
39 Rivkram91
130 p. Lag mån. G S B ++ plats
13 Alligatorerna (2018-19) 5 1
Dromedarerna (2017-18) 1/2
1 Jaguarerna (2017-18) 1
60 Falkarna (2016-17) 9 1 1 2 2 7
10 Spindlarna 4 (2015-16) 1 11
22 Hundarna (2015-16) 6 1 1
24 Spindlarna (2014-15) 9 1 9
40 socce
127 p. Lag mån. G S B ++ plats
7 Emuerna (2018-19) 1 14
1 Varanerna (2018-19) 1
2 Vråkarna (2018-19) 2
6 Spindlarna (2017-18) 3 17
1 Katterna (2017-18) 1
15 Rävarna (2016-17) 4 1 13
2 Lejonen (2016-17) 2
8 Zebrorna (2016-17) 2 1
65 Girafferna (2015-16) 9 1 1 5 5
20 Pingvinerna (2014-15) 10 1 14
41 Chribbi
123 p. Lag mån. G S B ++ plats
70 Ozeloterna (2017-18) 9 2 1 2 2
53 Skorpionerna (2016-17) 3 1 1
42 DannäP10
122 p. Lag mån. G S B ++ plats
94 Kamelerna (2018-19) 9 3 1 3 1
3 Falkarna (2017-18) 2 19
19 Bufflarna (2017-18) 6 1 1
5 Zebrorna (2016-17) 5
1 Kameleonterna (2016-17) 1
43 Trattenspåle
122 p. Lag mån. G S B ++ plats
7 Känguruerna (2016-17) 7
14 Elefanterna (2015-16) 9 2 19
101 Elefanterna (2014-15) 10 6 3 13
44 AndersLeufven
121 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Katterna (2015-16) 9 1 6
90 Björnarna (2014-15) 10 2 1 5 1
45 MrSfinx
121 p. Lag mån. G S B ++ plats
9 Kameleonterna (2017-18) 3 1
7 Känguruerna (2016-17) 7
65 Girafferna (2015-16) 9 1 1 5 5
40 Flodhästarna (2014-15) 10 2 4
46 misssaigon
121 p. Lag mån. G S B ++ plats
19 Vesslorna (2018-19) 9 3 18
39 Hundarna (2017-18) 9 2 4
Falkarna (2016-17) inhopp
11 Schakalerna (2016-17) 3 1
2 Leoparderna (2016-17) 2
30 Kaninerna (2015-16) 9 1 1 9
20 Pingvinerna (2014-15) 10 1 14
47 pobop
117 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Koalorna (2018-19) 9 2 7
86 Rävarna (2017-18) 8 2 1 3 1
48 Nugge78
116 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Salamandrarna (2018-19) 1 19
26 Järvarna (2018-19) 4 5
37 Kondorerna (2017-18) 8 1 2 8
23 Björnarna (2016-17) 9 1 2 19
37 Hajarna 2 (2015-16) 2 2
6 Hajarna 1 (2015-16) 6
12 Krokodilerna 3 (2014-15) 4 12
49 Jönshyttan
114 p. Lag mån. G S B ++ plats
21 Alligatorerna (2018-19) 9 1 16
16 Hajarna (2017-18) 6 1 14
2 Pirayorna (2017-18) 2
52 Pirayorna (2016-17) 9 2 1 6
14 Örnarna (2015-16) 9 1 17
5 Örnarna 3 (2014-15) 2 17
3 Örnarna 2 (2014-15) 3
1 Tigrarna 1 (2014-15) 1
50 Zapphod
Liten gul bil
114 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Bufflarna (2017-18) 1
13 Kaninerna (2016-17) 8 2
65 Girafferna (2015-16) 9 1 1 5 5
35 Girafferna (2014-15) 10 2 11
51 fia fi
113 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Alpackorna (2018-19) 7 1 13
1 Sälarna (2018-19) 1
6 Pandorna (2017-18) 2 1
36 Katterna (2016-17) 9 1 1 1 10
31 Katterna (2015-16) 9 1 6
23 Katterna (2014-15) 10 1 10
52 Mattias_VST
112 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Fladdermössen (2018-19) 9 1 2 12
70 Ozeloterna (2017-18) 9 2 1 2 2
11 Pelikanerna (2016-17) 2 11
53 Komakajsa
110 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Koalorna (2018-19) 9 2 7
26 Hajarna (2017-18) 9 3 14
53 Skorpionerna (2016-17) 3 1 1
54 Jack_H
106 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Albatrosserna (2018-19) 2 20
2 Hjortarna (2018-19) 2
9 Illrarna (2018-19) 3 1
32 Pandorna (2017-18) 9 1 1 9
54 Rockorna (2016-17) 9 1 1 2 5
6 Pingvinerna 3 (2015-16) 1 15
1 Spindlarna 3 (2015-16) 1
55 Anneflod_
104 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Krokodilerna (2015-16) 3
101 Elefanterna (2014-15) 10 6 3 13
56 Nyckelharpskungen
102 p. Lag mån. G S B ++ plats
30 Humlorna (2018-19) 9 1 8
70 Ozeloterna (2017-18) 9 2 1 2 2
2 Pandorna (2016-17) 2 20
57 Krolichka
101 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Koalorna (2018-19) 9 2 7
3 Pelikanerna (2017-18) 1 18
12 Dromedarerna (2017-18) 4 1
1 Zebrorna (2017-18) 1
1 Jaguarerna (2017-18) 1
53 Skorpionerna (2016-17) 3 1 1
58 Theghostoftomjoad
101 p. Lag mån. G S B ++ plats
77 Skorpionerna (2017-18) 9 2 3 1 5
15 Elefanterna (2016-17) 5 1 1
9 Elefanterna (2015-16) 5 2
59 Bess84
98 p. Lag mån. G S B ++ plats
72 Lodjuren (2018-19) 9 2 1 3 3
3 Falkarna (2017-18) 2 19
6 Leoparderna (2017-18) 6
15 Rävarna (2016-17) 4 1 13
1 Delfinerna (2016-17) 1
1 Tapirerna (2016-17) 1
60 Byggförmedlaren
96 p. Lag mån. G S B ++ plats
19 Vesslorna (2018-19) 9 3 18
39 Hundarna (2017-18) 9 2 4
26 Spindlarna (2016-17) 5 1 1 9
2 Antiloperna (2016-17) 2
10 Lejonen (2015-16) 3 13
61 adbkp
96 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Albatrosserna (2018-19) 2 20
1 Gorillorna (2018-19) 1
11 Kaninerna (2017-18) 4 13
6 Hyenorna (2016-17) 4 18
1 Delfinerna (2016-17) 1
1 Tapirerna (2016-17) 1
1 Jaguarerna (2016-17) 1
49 Pandorna 2 (2015-16) 6 1 1 4
1 Noshörningarna 1 (2015-16) 1
23 Katterna (2014-15) 10 1 10
62 Mazzebazze
94 p. Lag mån. G S B ++ plats
10 Alligatorerna (2018-19) 2 1
28 Tigrarna (2017-18) 9 1 7
10 Flodhästarna (2015-16) 8 18
Ormarna 1 (2015-16) 1/2
36 Ormarna (2014-15) 1 2
10 Spindlarna (2014-15) 8 1
63 Hargaller
94 p. Lag mån. G S B ++ plats
94 Kamelerna (2018-19) 9 3 1 3 1
64 HieroX
93 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Pingvinerna 1 (2015-16) 3
90 Björnarna (2014-15) 10 2 1 5 1
65 Nutopia
92 p. Lag mån. G S B ++ plats
53 Järvarna (2018-19) 9 2 1 5
28 Tigrarna (2017-18) 9 1 7
10 Örnarna (2016-17) 2 12
1 Tigrarna (2016-17) 1
66 Månviolen
91 p. Lag mån. G S B ++ plats
78 Isbjörnarna (2018-19) 9 1 3 1 1 4
12 Dromedarerna (2017-18) 4 1
1 Delfinerna (2017-18) 1
67 KattisLS
90 p. Lag mån. G S B ++ plats
54 Geparderna (2018-19) 9 3 2
31 Örnarna (2017-18) 8 1 6
5 Älgarna (2016-17) 1 16
68 CCN007
90 p. Lag mån. G S B ++ plats
44 Vithajarna (2018-19) 9 2 1 9
45 Pingvinerna (2017-18) 6 1 1 3
1 Delfinerna (2017-18) 1
69 gorons10
90 p. Lag mån. G S B ++ plats
38 Kondorerna (2017-18) 9 1 2 8
52 Pirayorna (2016-17) 9 2 1 6
70 AndersssrednA
84 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Fladdermössen (2018-19) 9 1 2 12
53 Lejonen (2017-18) 9 3 1 1 15
71 Leopoldisen1
83 p. Lag mån. G S B ++ plats
25 Lodjuren (2018-19) 6 1 3
19 Kondorerna (2017-18) 5 1 2
8 Rävarna (2016-17) 5 1
10 Spindlarna 4 (2015-16) 1 11
2 Flodhästarna (2015-16) 2
Ormarna 1 (2015-16) 1/2
19 Ormarna (2014-15) 9 1 2
72 Aggemannen
82 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Ozeloterna (2016-17) 1
67 Krokodilerna (2015-16) 9 1 3 3
12 Pandorna 2 (2014-15) 7 15
2 Pandorna 1 (2014-15) 2
73 frumårra
81 p. Lag mån. G S B ++ plats
30 Humlorna (2018-19) 9 1 8
39 Hundarna (2017-18) 9 2 4
11 Hyenorna (2016-17) 9 18
1 Tigrarna (2015-16) 1 20
74 Chilleman
81 p. Lag mån. G S B ++ plats
Jaguarerna (2016-17) 1/2
80 Noshörningarna 2 (2015-16) 7 1 2 2 1
1 Ormarna 1 (2015-16) 1
75 Vindsus86
80 p. Lag mån. G S B ++ plats
12 Alligatorerna (2018-19) 8 16
1 Ugglorna (2018-19) 1
34 Vargarna (2017-18) 9 1 1 10
11 Pelikanerna (2016-17) 2 11
9 Vargarna (2016-17) 6 1
12 Hundarna (2015-16) 4 12
1 Spindlarna 2 (2015-16) 1
76 njskoog
79 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Vargarna (2016-17) 2 1
13 Björnarna 2 (2015-16) 2 10
6 Hajarna 1 (2015-16) 6
55 Ormarna (2014-15) 10 1 2 2
77 michellinmarie
79 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Pandorna (2016-17) 2 20
1 Kameleonterna (2016-17) 1
10 Spindlarna 4 (2015-16) 1 11
11 Pingvinerna 2 (2015-16) 3 1
3 Pingvinerna 1 (2015-16) 3
52 Delfinerna (2014-15) 10 4 3
78 Rose-Marie
78 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Gnuerna (2018-19) 2 17
6 Sjöhästarna (2018-19) 6
3 Falkarna (2017-18) 2 19
19 Bufflarna (2017-18) 6 1 1
7 Hyenorna (2016-17) 5 18
2 Leoparderna (2016-17) 2
13 Björnarna 2 (2015-16) 2 10
6 Hajarna 1 (2015-16) 6
17 Tigrarna 2 (2014-15) 5 1 1 16
79 waeke
75 p. Lag mån. G S B ++ plats
30 Humlorna (2018-19) 9 1 8
45 Pingvinerna (2017-18) 6 1 1 3
80 bubbarock
75 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Mårdarna (2018-19) 1
1 Kameleonterna (2016-17) 1
33 Hundarna (2015-16) 9 1 1 12
40 Flodhästarna (2014-15) 10 2 4
81 Näset
74 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Mårdarna (2018-19) 1
5 Hökarna (2018-19) 3 1
19 Kondorerna (2017-18) 4 8
1 Zebrorna (2017-18) 1
38 Hajarna (2016-17) 8 1 2 1
10 Flodhästarna (2015-16) 8 18
82 Hanna Sol
68 p. Lag mån. G S B ++ plats
18 Björnarna (2016-17) 7 1 1 19
49 Pandorna 2 (2015-16) 6 1 1 4
1 Pandorna 1 (2015-16) 1
83 croj
68 p. Lag mån. G S B ++ plats
7 Emuerna (2018-19) 1 14
1 Varanerna (2018-19) 1
1 Kaskeloterna (2018-19) 1
3 Pelikanerna (2017-18) 1 18
1 Delfinerna (2017-18) 1
5 Älgarna (2016-17) 1 16
5 Zebrorna (2016-17) 5
1 Jaguarerna (2016-17) 1
5 Skorpionerna 3 (2015-16) 1 16
1 Spindlarna 3 (2015-16) 1
2 Skorpionerna 2 (2015-16) 2
1 Noshörningarna 1 (2015-16) 1
35 Girafferna (2014-15) 10 2 11
84 inga5lill
67 p. Lag mån. G S B ++ plats
11 Dromedarerna (2017-18) 3 1
1 Björnarna (2017-18) 1
11 Pelikanerna (2016-17) 2 11
9 Vargarna (2016-17) 6 1
19 Delfinerna (2015-16) 9 1 14
12 Krokodilerna 3 (2014-15) 4 12
2 Hajarna 1 (2014-15) 2
1 Pandorna 1 (2014-15) 1
1 Örnarna 1 (2014-15) 1
85 popiah
66 p. Lag mån. G S B ++ plats
54 Geparderna (2018-19) 9 3 2
11 Krokodilerna (2017-18) 2 11
1 Flodillrarna (2017-18) 1
86 modest…
65 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Skorpionerna 3 (2015-16) 2
1 Spindlarna 2 (2015-16) 1
7 Spindlarna 1 (2015-16) 3 1
55 Ormarna (2014-15) 10 1 2 2
87 MoreTen
65 p. Lag mån. G S B ++ plats
6 Leoparderna (2017-18) 6
20 Kaninerna (2016-17) 9 2 14
8 Flodhästarna (2015-16) 6 18
7 Spindlarna 1 (2015-16) 3 1
24 Spindlarna (2014-15) 9 1 9
88 Yorak
65 p. Lag mån. G S B ++ plats
23 Björnarna (2016-17) 9 1 2 19
42 Älgarna (2015-16) 9 1 3 7
89 Callif
63 p. Lag mån. G S B ++ plats
50 Hökarna (2018-19) 9 2 1 6
11 Krokodilerna (2017-18) 2 11
1 Flodillrarna (2017-18) 1
1 Tapirerna (2017-18) 1
90 Pe-O
61 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Krokodilerna (2017-18) 5
1 Björnarna (2017-18) 1
27 Örnarna (2016-17) 9 1 1 12
14 Elefanterna (2015-16) 9 2 19
12 Pandorna 2 (2014-15) 7 15
2 Pandorna 1 (2014-15) 2
91 L!z4rD
60 p. Lag mån. G S B ++ plats
60 Lejonen (2014-15) 10 2 5 5
92 Maria601
59 p. Lag mån. G S B ++ plats
53 Järvarna (2018-19) 9 2 1 5
6 Spindlarna (2017-18) 3 17
93 Tussilado
TallbackaMaja, Choklado
58 p. Lag mån. G S B ++ plats
30 Humlorna (2018-19) 9 1 8
10 Hyenorna (2017-18) 2 12
6 Leoparderna (2017-18) 6
5 Älgarna (2016-17) 1 16
7 Känguruerna (2016-17) 7
94 ConEdo
58 p. Lag mån. G S B ++ plats
9 Kameleonterna (2017-18) 3 1
49 Krokodilerna (2016-17) 5 1 1 1 4
95 Hsk74
57 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Impalorna (2018-19) 1
3 Pantrarna (2018-19) 3
53 Lejonen (2017-18) 9 3 1 1 15
96 Elisabeth103
52 p. Lag mån. G S B ++ plats
10 Impalorna (2018-19) 5 15
9 Illrarna (2018-19) 3 1
16 Krokodilerna (2017-18) 7 11
6 Pingvinerna (2016-17) 1 15
11 Schakalerna (2016-17) 3 1
97 karsi1
51 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Järvarna (2018-19) 5
1 Flodillrarna (2017-18) 1
1 Jaguarerna (2017-18) 1
4 Vargarna (2016-17) 4
1 Kameleonterna (2016-17) 1
27 Ormarna 2 (2015-16) 7 2 8
Ormarna 1 (2015-16) 1/2
5 Örnarna 3 (2014-15) 2 17
1 Hajarna 2 (2014-15) 1
6 Hundarna 1 (2014-15) 6
98 Fransmas
51 p. Lag mån. G S B ++ plats
12 Pingvinerna (2017-18) 3 1 1
1 Björnarna (2017-18) 1
36 Katterna (2016-17) 9 1 1 1 10
1 Spindlarna 3 (2015-16) 1
1 Spindlarna 2 (2015-16) 1
99 Nehtram
50 p. Lag mån. G S B ++ plats
48 Järvarna (2018-19) 4 2 1 5
2 Tumlarna (2018-19) 2
100 karinanersa
49 p. Lag mån. G S B ++ plats
46 Lejonen (2015-16) 6 3 1 1
3 Älgarna 2 (2014-15) 1 18
101 Novamannen
48 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Elefanterna (2016-17) 6 1 1
27 Ormarna 2 (2015-16) 7 2 8
1 Noshörningarna 1 (2015-16) 1
4 Noshörningarna (2014-15) 4
102 superjonet
47 p. Lag mån. G S B ++ plats
9 Impalorna (2018-19) 4 15
2 Tumlarna (2018-19) 2
1 Kaskeloterna (2018-19) 1
26 Hajarna (2017-18) 9 3 14
6 Pingvinerna (2016-17) 1 15
3 Zebrorna (2016-17) 3
103 Analfabethen
47 p. Lag mån. G S B ++ plats
44 Vithajarna (2018-19) 9 2 1 9
3 Pelikanerna (2017-18) 1 18
104 Jörn82
47 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Elefanterna (2016-17) 6 1 1
14 Hundarna (2015-16) 6 12
7 Spindlarna 1 (2015-16) 3 1
5 Örnarna 3 (2014-15) 2 17
5 Örnarna 2 (2014-15) 5
105 GLXKBLT
46 p. Lag mån. G S B ++ plats
42 Hundarna (2016-17) 3 1 2
Lejonen (2015-16) inhopp
4 Hundarna 1 (2014-15) 4
106 Symmetrisk
46 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Alpackorna (2018-19) 7 1 13
1 Ugglorna (2018-19) 1
3 Falkarna (2017-18) 2 19
1 Dromedarerna (2017-18) 1
1 Tapirerna (2017-18) 1
1 Zebrorna (2017-18) 1
1 Örnarna (2017-18) 1
19 Elefanterna (2016-17) 4 8
1 Delfinerna (2016-17) 1
2 Antiloperna (2016-17) 2
107 Kulturist
46 p. Lag mån. G S B ++ plats
Kaninerna (2016-17) inhopp
2 Girafferna (2015-16) inhopp 1
13 Älgarna (2015-16) 5 3
Tigrarna 2 (2014-15) inhopp
31 Älgarna 1 (2014-15) 3 2 1
108 Glenrune
45 p. Lag mån. G S B ++ plats
19 Delfinerna (2015-16) 9 1 14
20 Hundarna 2 (2014-15) 3 7
6 Hundarna 1 (2014-15) 6
109 Ultimate Dasilva
SSK FOREVER
45 p. Lag mån. G S B ++ plats
6 Pingvinerna 3 (2015-16) 1 15
19 Hundarna (2015-16) 3 1 1
20 Hundarna 2 (2014-15) 3 7
110 LeifB60
45 p. Lag mån. G S B ++ plats
20 Vargarna (2017-18) 6 1 1
25 Tigrarna (2016-17) 7 1 2 17
111 SöderJocke
45 p. Lag mån. G S B ++ plats
41 Tigrarna (2015-16) 9 2 2 1 20
3 Älgarna 2 (2014-15) 1 18
1 Hajarna 2 (2014-15) 1
112 Bergsjön93
42 p. Lag mån. G S B ++ plats
42 Hundarna (2016-17) 3 1 2
113 AlfaPetSta
41 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Salamandrarna (2018-19) 1 19
1 Varanerna (2018-19) 1
1 Kaskeloterna (2018-19) 1
26 Pandorna (2017-18) 7 1 9
1 Jaguarerna (2017-18) 1
7 Kaninerna (2016-17) 1 14
2 Lejonen (2016-17) 2
1 Spindlarna 3 (2015-16) 1
114 Nelle82
41 p. Lag mån. G S B ++ plats
21 Hundarna (2015-16) 5 1 1
20 Pingvinerna (2014-15) 10 1 14
115 Tingdedong
40 p. Lag mån. G S B ++ plats
18 Leguanerna (2018-19) 7 10
1 Ugglorna (2018-19) 1
15 Elefanterna (2017-18) 9 1 16
6 Pingvinerna (2016-17) 1 15
116 tritoch
40 p. Lag mån. G S B ++ plats
40 Tigrarna (2015-16) 8 2 2 1
117 Jennit
39 p. Lag mån. G S B ++ plats
13 Kaninerna (2017-18) 5 1 1
26 Falkarna (2016-17) 3 1 7
118 Guslena
38 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Koalorna (2018-19) 9 2 7
1 Schakalerna (2017-18) 1 20
6 Pingvinerna (2016-17) 1 15
119 Terapeut (81)
37 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Krokodilerna (2015-16) 1
32 Delfinerna (2014-15) 2 3
4 Noshörningarna (2014-15) 4
120 MaSweden
37 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Hjortarna (2018-19) 2
1 Kondorerna (2017-18) 1
27 Örnarna (2016-17) 9 1 1 12
7 Skorpionerna 3 (2015-16) 3 16
121 agatonsix
36 p. Lag mån. G S B ++ plats
10 Hajarna (2017-18) 3 2
26 Spindlarna (2016-17) 5 1 1 9
122 Krissdisesto
36 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Kaninerna (2015-16) 1
35 Girafferna (2014-15) 10 2 11
123 Groxor
35 p. Lag mån. G S B ++ plats
4 Hyenorna (2016-17) 4
29 Älgarna (2015-16) 4 1 7
2 Skorpionerna 2 (2015-16) 2
124 theolsson
34 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Hyenorna (2016-17) 5
6 Pingvinerna 3 (2015-16) 1 15
15 Spindlarna (2014-15) 2 9
8 Noshörningarna (2014-15) 8
125 DarknessMannen666
34 p. Lag mån. G S B ++ plats
34 Falkarna (2016-17) 6 1 1 1 2
126 IUS-L
33 p. Lag mån. G S B ++ plats
22 Tigrarna (2016-17) 4 1 2 17
2 Lejonen (2016-17) 2
7 Skorpionerna 3 (2015-16) 3 16
2 Skorpionerna 2 (2015-16) 2
127 swedensunshine
33 p. Lag mån. G S B ++ plats
12 Örnarna (2015-16) 7 1 17
1 Ormarna 1 (2015-16) 1
17 Tigrarna 2 (2014-15) 5 1 1 16
3 Krokodilerna 2 (2014-15) 3
128 pjäxdans
dipsomanen, Urusel spelare, sjörobot
33 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Tigrarna (2016-17) 2
1 Jaguarerna (2016-17) 1
30 Noshörningarna 2 (2015-16) 5 1 1 2
129 Pierkan
32 p. Lag mån. G S B ++ plats
32 Lejonen (2014-15) 8 2 4
130 johanhalling
31 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Katterna (2015-16) 9 1 6
131 )ballerina(
31 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Älgarna 1 (2014-15) 3 2 1
131 Lothom
31 p. Lag mån. G S B ++ plats
31 Älgarna 1 (2014-15) 3 2 1
133 Miavitamin
30 p. Lag mån. G S B ++ plats
30 Kaninerna (2014-15) 8 2 8
134 nilzb
29 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Leoparderna (2016-17) 2
27 Ormarna 2 (2015-16) 7 2 8
135 Hobobo2
27 p. Lag mån. G S B ++ plats
18 Leguanerna (2018-19) 7 10
6 Spindlarna (2017-18) 3 17
1 Delfinerna (2016-17) 1
2 Antiloperna (2016-17) 2
136 piddelidej
27 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Gnuerna (2018-19) 2 17
6 Sjöhästarna (2018-19) 6
16 Krokodilerna (2017-18) 7 11
137 oskarblock
27 p. Lag mån. G S B ++ plats
17 Örnarna (2016-17) 7 1 1
10 Spindlarna 4 (2015-16) 1 11
138 Essbeef
25 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Skorpionerna 1 (2015-16) 2
20 Hundarna 2 (2014-15) 3 7
2 Hajarna 1 (2014-15) 2
1 Krokodilerna 1 (2014-15) 1
139 creativewordfinder
24 p. Lag mån. G S B ++ plats
12 Dromedarerna (2017-18) 4 1
1 Delfinerna (2017-18) 1
11 Pelikanerna (2016-17) 2 11
140 Sean Bomber
22 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Albatrosserna (2018-19) 2 20
2 Vråkarna (2018-19) 2
2 Pandorna (2016-17) 2 20
6 Kaninerna (2016-17) 3 1
10 Flodhästarna (2015-16) 8 18
141 Ppsa
20 p. Lag mån. G S B ++ plats
Salamandrarna (2018-19) avhopp
2 Tigrarna (2016-17) 2
11 Pingvinerna 2 (2015-16) 3 1
Flodhästarna (2015-16) 1/3
5 Örnarna 3 (2014-15) 2 17
2 Hajarna 1 (2014-15) 2
Björnarna (2014-15) avhopp
142 Jofred
19 p. Lag mån. G S B ++ plats
19 Tigrarna (2016-17) 4 1 2
143 ÖrjanH
17 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Alpackorna (2018-19) 7 1 13
1 Sälarna (2018-19) 1
144 Annemichelle
16 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Ormarna 1 (2015-16) 1
12 Krokodilerna 3 (2014-15) 4 12
3 Krokodilerna 2 (2014-15) 3
145 Zingo Larsson
16 p. Lag mån. G S B ++ plats
8 Rävarna (2016-17) 5 1
5 Elefanterna (2015-16) 4 19
2 Skorpionerna 2 (2015-16) 2
1 Pandorna 1 (2015-16) 1
146 T-ord
16 p. Lag mån. G S B ++ plats
16 Delfinerna (2014-15) 4 4
147 knuugenH
15 p. Lag mån. G S B ++ plats
15 Kaninerna (2014-15) 3 2
148 vw3060
14 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Skorpionerna 1 (2015-16) 2
12 Krokodilerna 3 (2014-15) 4 12
149 smartinsson78
14 p. Lag mån. G S B ++ plats
14 Kaninerna (2016-17) 6 1 14
150 Nörgård
13 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Gnuerna (2018-19) 2 17
2 Hjortarna (2018-19) 2
3 Pantrarna (2018-19) 3
3 Pelikanerna (2017-18) 1 18
151 peter603
12 p. Lag mån. G S B ++ plats
12 Pandorna 2 (2014-15) 7 15
152 frassefinpippi
11 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Älgarna 2 (2014-15) 1 18
8 Noshörningarna (2014-15) 8
153 Guldplate
11 p. Lag mån. G S B ++ plats
11 Schakalerna (2016-17) 3 1
154 Badguru
11 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Flodillrarna (2017-18) 1
9 Kameleonterna (2017-18) 3 1
1 Spindlarna (2016-17) 1
155 kjelltommy
9 p. Lag mån. G S B ++ plats
9 Fladdermössen (2018-19) 1 12
156 AndersBrand
9 p. Lag mån. G S B ++ plats
9 Delfinerna (2014-15) 2 2
157 RichBitch76
8 p. Lag mån. G S B ++ plats
5 Gnuerna (2018-19) 2 17
2 Vråkarna (2018-19) 2
1 Gorillorna (2018-19) 1
158 Tregrodor
6 p. Lag mån. G S B ++ plats
6 Pingvinerna 3 (2015-16) 1 15
159 lenamarten
5 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Örnarna 2 (2014-15) 3
2 Tigrarna 1 (2014-15) 2
159 Nössemark
5 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Varanerna (2018-19) 1
2 Tumlarna (2018-19) 2
1 Gorillorna (2018-19) 1
1 Schakalerna (2017-18) 1 20
161 no1dondon
4 p. Lag mån. G S B ++ plats
4 Björnarna (2016-17) 1 1
162 Bettan8
4 p. Lag mån. G S B ++ plats
4 Tigrarna 1 (2014-15) 4
162 palbjord
4 p. Lag mån. G S B ++ plats
4 Örnarna 2 (2014-15) 4
162 TokigTossa
4 p. Lag mån. G S B ++ plats
4 Delfinerna (2014-15) 4
165 Arsenal52
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Salamandrarna (2018-19) 1 19
1 Mårdarna (2018-19) 1
166 AnnieLonn
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Kaskeloterna (2018-19) 1
1 Schakalerna (2017-18) 1 20
1 Katterna (2017-18) 1
166 Boris 007
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Tigrarna 1 (2014-15) 3
166 Geblod.nu
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Örnarna 2 (2014-15) 3
166 Izor09
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Impalorna (2018-19) 3
166 Jordmasken
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Mårdarna (2018-19) 1
2 Tumlarna (2018-19) 2
166 Sing Star
3 p. Lag mån. G S B ++ plats
3 Örnarna 2 (2014-15) 3
172 Dragon.
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Salamandrarna (2018-19) 1 19
173 here_we_go
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Schakalerna (2017-18) 1 20
1 Tapirerna (2017-18) 1
173 Majstor O.
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Tigrarna 1 (2014-15) 2
173 Paanga
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Örnarna (2015-16) 2
Kaninerna (2014-15) inhopp
173 stefur
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Krokodilerna 2 (2014-15) 2
173 Zemliz78
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Tigrarna 1 (2014-15) 2
173 Flaxtax
2 p. Lag mån. G S B ++ plats
2 Albatrosserna (2018-19) 2 20
179 Asvanteson
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Katterna (2017-18) 1
179 Civilmario
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Pandorna 1 (2015-16) 1
179 Dingodino
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Örnarna 1 (2014-15) 1
179 Evilaces
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Spindlarna 2 (2015-16) 1
179 HoLinWan
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Krokodilerna 1 (2014-15) 1
179 johanhall62
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Björnarna (2016-17) 1
179 kackola
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Pandorna 1 (2015-16) 1
179 KarSun72
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Pandorna 1 (2014-15) 1
179 Knevert Snötall
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Pandorna 1 (2014-15) 1
179 MalligaMallan
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Tapirerna (2016-17) 1
179 Mariapräst
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Örnarna 2 (2014-15) 1
179 sofloc
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Spindlarna (2014-15) 1
179 vinterkräksjuka
1 p. Lag mån. G S B ++ plats
1 Spindlarna (2014-15) 1
192 gråstenen
0 p. Lag mån. G S B ++ plats
Örnarna 1 (2014-15) avhopp
192 suziliii66
0 p. Lag mån. G S B ++ plats
Hundarna 2 (2014-15) 1/2
192 Malmsten69
0 p. Lag mån. G S B ++ plats
Emuerna (2018-19) avhopp