Lagnamn säsong 2020-2021

Abborrarna
Basiliskerna
Blåhajarna
Brunbjörnarna
Elanderna
Fjällrävarna
Fjärilarna
Flamingorna
Gavialerna
Gemsarna
Getingarna
Grisslorna
Gäddorna
Hackspettarna
Jakarna
Jättepandorna
Karakalerna
Kejsarörnarna
Klippdassarna
Korparna
Lamorna
Makakerna
Näbbdjuren
Okapierna
Papegojorna
Rådjuren
Schimpanserna
Sjusovarna
Skallerormarna
Skogselefanterna
Sköldpaddorna
Sommargyllingarna
Sphynxarna
Strutsarna
Valarna
Vattenbufflarna
Vombaterna