Automatiskt genererade matchresultat

Automatiska resultat dec 2022 2022-12-19 14:30
Div Omg Lagmatch Match Spelform Resultat
1 1 Angoragetterna – Burmorna Jack_H – Bäckis58 Random 465-360
1 1 Angoragetterna – Burmorna Jojjeold – Laphicet Standard 442-422
1 1 Angoragetterna – Burmorna waeke – Laphicet 3-brick 428-352
1 1 Angoragetterna – Burmorna waeke – Åke123456 Standard 468-462
1 1 Angoragetterna – Burmorna ÖrjanH – Bäckis58 Standard 399-481
1 1 Angoragetterna – Burmorna ÖrjanH – Åke123456 Rull 6-11
1 1 Burmorna – Angoragetterna AlfaPetSta – Jojjeold Strikt 424-420
1 1 Burmorna – Angoragetterna AlfaPetSta – Jack_H Standard 524-436
1 1 Citronhajarna – Quokkorna Anbih – mange-boy Strikt 464-447
1 1 Citronhajarna – Quokkorna Anbih – dirutten Standard 593-439
1 1 Citronhajarna – Quokkorna Månviolen – kalasch Standard 518-433
1 1 Citronhajarna – Quokkorna Månviolen – kalasch Rull 10-9
1 1 Citronhajarna – Quokkorna Preachertheman – david_8403 Standard 488-373
1 1 Doppingarna – Minkarna BiMSi_214 – writtenbyhand Standard 517-445
1 1 Doppingarna – Minkarna BiMSi_214 – Krolichka Random 598-414
1 1 Doppingarna – Minkarna CCN007 – Rikkardito Standard 491-383
1 1 Doppingarna – Minkarna CCN007 – CarlX 3-brick 507-314
1 1 Doppingarna – Minkarna Elisabeth103 – writtenbyhand Rull 11-10
1 1 Doppingarna – Minkarna piddelidej – Rikkardito Strikt 407-363
1 1 Ekoxarna – Näsaporna christian111 – gronoga 3-brick 461-449
1 1 Ekoxarna – Näsaporna christian111 – superjonet Standard 425-410
1 1 Ekoxarna – Näsaporna frumårra – Spexhenke Standard 479-380
1 1 Ekoxarna – Näsaporna frumårra – superjonet Rull 10-11
1 1 Ekoxarna – Näsaporna Hector Mann – Spexhenke Standard 458-330
1 1 Minkarna – Doppingarna CarlX – Elisabeth103 Standard 554-339
1 1 Minkarna – Doppingarna Krolichka – piddelidej Standard 443-415
1 1 Näsaporna – Ekoxarna gronoga – Hector Mann Standard 444-407
1 1 Näsaporna – Ekoxarna Sågnål – maria601 Standard 410-406
1 1 Quokkorna – Citronhajarna david_8403 – Preachertheman Standard 563-332
1 1 Quokkorna – Citronhajarna dirutten – Putterambergäger Standard 515-450
1 1 Quokkorna – Citronhajarna mange-boy – Putterambergäger Standard 501-367
1 2 Angoragetterna – Quokkorna Jojjeold – mange-boy Standard 603-435
1 2 Angoragetterna – Quokkorna waeke – david_8403 3-brick 411-410
1 2 Angoragetterna – Quokkorna waeke – david_8403 Standard 447-421
1 2 Angoragetterna – Quokkorna ÖrjanH – kalasch Rull 9-8
1 2 Burmorna – Doppingarna AlfaPetSta – Elisabeth103 Standard 480-459
1 2 Burmorna – Doppingarna Laphicet – CCN007 Standard 483-361
1 2 Citronhajarna – Ekoxarna Anbih – Hector Mann Standard 596-425
1 2 Citronhajarna – Ekoxarna Preachertheman – maria601 Standard 515-479
1 2 Doppingarna – Burmorna BiMSi_214 – Bäckis58 Standard 423-421
1 2 Doppingarna – Burmorna BiMSi_214 – Bäckis58 Random 459-492
1 2 Doppingarna – Burmorna CCN007 – Laphicet 3-brick 404-403
1 2 Doppingarna – Burmorna Elisabeth103 – Åke123456 Rull 11-12
1 2 Doppingarna – Burmorna piddelidej – AlfaPetSta Strikt 401-366
1 2 Doppingarna – Burmorna piddelidej – Åke123456 Standard 449-494
1 2 Ekoxarna – Citronhajarna christian111 – Putterambergäger Standard 506-340
1 2 Ekoxarna – Citronhajarna frumårra – Månviolen Rull 13-8
1 2 Ekoxarna – Citronhajarna frumårra – Månviolen Standard 493-353
1 2 Ekoxarna – Citronhajarna Hector Mann – Putterambergäger Standard 495-421
1 2 Ekoxarna – Citronhajarna maria601 – Anbih Strikt 417-391
1 2 Näsaporna – Ålarna gronoga – tingdedong 3-brick 430-394
1 2 Näsaporna – Ålarna Spexhenke – socce Standard 488-310
1 2 Näsaporna – Ålarna Sågnål – socce Strikt 460-366
1 2 Quokkorna – Angoragetterna dirutten – ÖrjanH Standard 528-394
1 2 Quokkorna – Angoragetterna dirutten – Jack_H Random 0-357
1 2 Quokkorna – Angoragetterna kalasch – Jack_H Standard 508-383
1 2 Quokkorna – Angoragetterna mange-boy – Jojjeold Strikt 363-340
1 2 Ålarna – Näsaporna ConEdo – Spexhenke Random 547-500
1 2 Ålarna – Näsaporna ConEdo – Sågnål Standard 475-460
1 2 Ålarna – Näsaporna missilemaniac – superjonet Rull 11-6
1 2 Ålarna – Näsaporna missilemaniac – gronoga Standard 557-491
1 2 Ålarna – Näsaporna tingdedong – superjonet Standard 455-427
1 3 Angoragetterna – Minkarna Jack_H – CarlX Standard 518-484
1 3 Angoragetterna – Minkarna Jojjeold – Rikkardito Standard 451-414
1 3 Angoragetterna – Minkarna waeke – CarlX 3-brick 411-339
1 3 Angoragetterna – Minkarna ÖrjanH – writtenbyhand Rull 11-10
1 3 Burmorna – Näsaporna AlfaPetSta – Spexhenke Standard 438-429
1 3 Burmorna – Näsaporna AlfaPetSta – Sågnål Strikt 379-338
1 3 Burmorna – Näsaporna Laphicet – gronoga 3-brick 400-347
1 3 Burmorna – Näsaporna Åke123456 – superjonet Rull 13-8
1 3 Citronhajarna – Ålarna Anbih – socce Strikt 446-324
1 3 Citronhajarna – Ålarna Preachertheman – ConEdo Standard 488-478
1 3 Citronhajarna – Ålarna Putterambergäger – ConEdo Standard 592-546
1 3 Ekoxarna – Quokkorna christian111 – mange-boy Standard 490-454
1 3 Ekoxarna – Quokkorna christian111 – david_8403 3-brick 411-397
1 3 Ekoxarna – Quokkorna frumårra – kalasch Rull 12-7
1 3 Ekoxarna – Quokkorna Hector Mann – dirutten Standard 505-439
1 3 Ekoxarna – Quokkorna maria601 – mange-boy Strikt 514-381
1 3 Minkarna – Angoragetterna Krolichka – waeke Standard 522-472
1 3 Minkarna – Angoragetterna Krolichka – Jack_H Random 568-440
1 3 Minkarna – Angoragetterna Rikkardito – Jojjeold Standard 496-450
1 3 Minkarna – Angoragetterna writtenbyhand – ÖrjanH Standard 421-420
1 3 Näsaporna – Burmorna gronoga – Bäckis58 Standard 515-361
1 3 Näsaporna – Burmorna Spexhenke – Bäckis58 Random 544-442
1 3 Näsaporna – Burmorna superjonet – Laphicet Standard 1-0
1 3 Näsaporna – Burmorna Sågnål – Åke123456 Standard 476-460
1 3 Quokkorna – Ekoxarna david_8403 – maria601 Standard 458-429
1 3 Quokkorna – Ekoxarna kalasch – frumårra Standard 449-354
1 3 Ålarna – Citronhajarna missilemaniac – Månviolen Rull 11-8
1 3 Ålarna – Citronhajarna missilemaniac – Anbih Standard 516-432
1 3 Ålarna – Citronhajarna socce – Månviolen Standard 520-461
1 3 Ålarna – Citronhajarna tingdedong – Preachertheman 3-brick 368-345
1 3 Ålarna – Citronhajarna tingdedong – Putterambergäger Standard 472-443
1 4 Angoragetterna – Citronhajarna Jack_H – Putterambergäger Random 599-436
1 4 Angoragetterna – Citronhajarna ÖrjanH – Anbih Standard 481-471
1 4 Burmorna – Ålarna Laphicet – tingdedong 3-brick 391-367
1 4 Citronhajarna – Angoragetterna Anbih – Jojjeold Strikt 422-341
1 4 Citronhajarna – Angoragetterna Månviolen – ÖrjanH Rull 8-7
1 4 Citronhajarna – Angoragetterna Månviolen – Jack_H Standard 514-491
1 4 Citronhajarna – Angoragetterna Putterambergäger – Jojjeold Standard 424-421
1 4 Doppingarna – Ekoxarna BiMSi_214 – Hector Mann Random 493-483
1 4 Doppingarna – Ekoxarna CCN007 – christian111 Standard 426-374
1 4 Doppingarna – Ekoxarna piddelidej – maria601 Standard 427-414
1 4 Ekoxarna – Doppingarna christian111 – CCN007 3-brick 462-447
1 4 Ekoxarna – Doppingarna christian111 – CCN007 Standard 462-447
1 4 Ekoxarna – Doppingarna frumårra – Elisabeth103 Rull 13-2
1 4 Ekoxarna – Doppingarna frumårra – Elisabeth103 Standard 555-413
1 4 Ekoxarna – Doppingarna Hector Mann – BiMSi_214 Standard 434-384
1 4 Ekoxarna – Doppingarna maria601 – piddelidej Strikt 407-370
1 4 Minkarna – Näsaporna CarlX – gronoga 3-brick 0-413
1 4 Minkarna – Näsaporna writtenbyhand – gronoga Standard 432-382
1 4 Minkarna – Näsaporna writtenbyhand – superjonet Standard 13-8
1 4 Näsaporna – Minkarna superjonet – Rikkardito Standard 505-454
1 4 Näsaporna – Minkarna Sågnål – Rikkardito Strikt 426-296
1 4 Ålarna – Burmorna ConEdo – Åke123456 Standard 497-435
1 4 Ålarna – Burmorna ConEdo – Bäckis58 Random 518-379
1 4 Ålarna – Burmorna missilemaniac – Bäckis58 Standard 494-419
1 4 Ålarna – Burmorna missilemaniac – Åke123456 Rull 10-11
1 4 Ålarna – Burmorna socce – AlfaPetSta Strikt 457-391
1 4 Ålarna – Burmorna socce – AlfaPetSta Standard 414-345
1 4 Ålarna – Burmorna tingdedong – Laphicet Standard 419-417
1 5 Angoragetterna – Ålarna Jack_H – socce Standard 534-368
1 5 Angoragetterna – Ålarna Jojjeold – tingdedong Standard 552-414
1 5 Angoragetterna – Ålarna waeke – tingdedong 3-brick 420-406
1 5 Angoragetterna – Ålarna ÖrjanH – missilemaniac Standard 440-437
1 5 Burmorna – Quokkorna AlfaPetSta – kalasch Standard 428-417
1 5 Burmorna – Quokkorna Laphicet – mange-boy Standard 498-442
1 5 Citronhajarna – Minkarna Månviolen – CarlX Standard 501-493
1 5 Doppingarna – Näsaporna CCN007 – gronoga 3-brick 435-392
1 5 Doppingarna – Näsaporna Elisabeth103 – superjonet Rull 10-7
1 5 Doppingarna – Näsaporna piddelidej – Sågnål Strikt 413-389
1 5 Doppingarna – Näsaporna piddelidej – Sågnål Standard 472-428
1 5 Minkarna – Citronhajarna Rikkardito – Putterambergäger Standard 478-405
1 5 Minkarna – Citronhajarna Rikkardito – Anbih Standard 397-387
1 5 Minkarna – Citronhajarna writtenbyhand – Månviolen Rull 13-8
1 5 Minkarna – Citronhajarna writtenbyhand – Anbih Standard 523-393
1 5 Näsaporna – Doppingarna gronoga – BiMSi_214 Standard 521-456
1 5 Näsaporna – Doppingarna superjonet – CCN007 Standard 546-544
1 5 Quokkorna – Burmorna david_8403 – Laphicet 3-brick 415-357
1 5 Quokkorna – Burmorna david_8403 – Åke123456 Standard 408-466
1 5 Quokkorna – Burmorna dirutten – Bäckis58 Standard 548-468
1 5 Quokkorna – Burmorna dirutten – Bäckis58 Random 467-550
1 5 Quokkorna – Burmorna kalasch – Åke123456 Rull 8-9
1 5 Ålarna – Angoragetterna ConEdo – waeke Standard 492-459
1 5 Ålarna – Angoragetterna ConEdo – Jack_H Random 446-393
1 5 Ålarna – Angoragetterna missilemaniac – ÖrjanH Rull 9-8
1 5 Ålarna – Angoragetterna socce – Jojjeold Strikt 406-323
1 6 Citronhajarna – Doppingarna Månviolen – Elisabeth103 Standard 492-403
1 6 Citronhajarna – Doppingarna Putterambergäger – BiMSi_214 Standard 504-395
1 6 Doppingarna – Citronhajarna BiMSi_214 – Anbih Standard 440-422
1 6 Doppingarna – Citronhajarna CCN007 – Putterambergäger Standard 477-410
1 6 Doppingarna – Citronhajarna Elisabeth103 – Månviolen Rull 11-8
1 6 Doppingarna – Citronhajarna piddelidej – Preachertheman Standard 518-462
1 6 Doppingarna – Citronhajarna piddelidej – Anbih Strikt 459-439
1 6 Ekoxarna – Ålarna Hector Mann – ConEdo Standard 627-434
1 6 Ekoxarna – Ålarna maria601 – ConEdo Standard 495-462
1 6 Minkarna – Burmorna CarlX – AlfaPetSta Standard 447-430
1 6 Minkarna – Burmorna Rikkardito – AlfaPetSta Standard 386-370
1 6 Minkarna – Burmorna writtenbyhand – Bäckis58 Standard 485-428
1 6 Näsaporna – Quokkorna gronoga – david_8403 3-brick 443-414
1 6 Näsaporna – Quokkorna gronoga – dirutten Standard 466-388
1 6 Näsaporna – Quokkorna Spexhenke – dirutten Random 481-452
1 6 Näsaporna – Quokkorna superjonet – kalasch Rull 12-7
1 6 Näsaporna – Quokkorna superjonet – mange-boy Standard 483-473
1 6 Quokkorna – Näsaporna david_8403 – Sågnål Standard 555-365
1 6 Quokkorna – Näsaporna mange-boy – Sågnål Strikt 364-350
1 6 Ålarna – Ekoxarna missilemaniac – Hector Mann Standard 434-430
1 6 Ålarna – Ekoxarna missilemaniac – frumårra Rull 12-5
1 6 Ålarna – Ekoxarna socce – maria601 Standard 421-365
1 6 Ålarna – Ekoxarna socce – frumårra Standard 478-435
1 6 Ålarna – Ekoxarna tingdedong – christian111 Standard 417-400
1 7 Angoragetterna – Doppingarna Jack_H – BiMSi_214 Random 430-396
1 7 Doppingarna – Angoragetterna Elisabeth103 – Jack_H Standard 462-434
1 7 Doppingarna – Angoragetterna piddelidej – waeke Standard 454-405
1 7 Doppingarna – Angoragetterna piddelidej – Jojjeold Strikt 412-345
1 7 Ekoxarna – Minkarna frumårra – CarlX Standard 550-352
1 7 Minkarna – Ekoxarna writtenbyhand – frumårra Rull 13-8
1 7 Näsaporna – Citronhajarna gronoga – Anbih Standard 501-393
1 7 Näsaporna – Citronhajarna superjonet – Putterambergäger Standard 458-454
1 7 Näsaporna – Citronhajarna superjonet – Månviolen Rull 11-6
1 7 Näsaporna – Citronhajarna superjonet – Månviolen Standard 11-6
1 7 Näsaporna – Citronhajarna Sågnål – Anbih Strikt 393-365
1 7 Quokkorna – Ålarna mange-boy – tingdedong Standard 528-384
1 7 Ålarna – Quokkorna ConEdo – dirutten Random 482-396
1 7 Ålarna – Quokkorna ConEdo – dirutten Standard 482-396
1 7 Ålarna – Quokkorna ConEdo – david_8403 Standard 392-387
1 7 Ålarna – Quokkorna missilemaniac – dirutten Standard 543-387
1 7 Ålarna – Quokkorna tingdedong – david_8403 3-brick 440-423
1 8 Angoragetterna – Näsaporna ÖrjanH – gronoga Standard 496-440
1 8 Doppingarna – Ålarna CCN007 – tingdedong Standard 526-404
1 8 Ekoxarna – Burmorna frumårra – Åke123456 Rull 6-13
1 8 Ekoxarna – Burmorna Hector Mann – Bäckis58 Random 524-605
1 8 Ekoxarna – Burmorna maria601 – Åke123456 Standard 517-380
1 8 Näsaporna – Angoragetterna superjonet – Jojjeold Standard 466-402
1 8 Näsaporna – Angoragetterna superjonet – ÖrjanH Rull 10-7
1 8 Quokkorna – Minkarna david_8403 – CarlX 3-brick 0-409
1 9 Angoragetterna – Ekoxarna Jack_H – Hector Mann Random 564-436
1 9 Angoragetterna – Ekoxarna Jack_H – frumårra Standard 521-382
1 9 Burmorna – Citronhajarna AlfaPetSta – Månviolen Standard 414-368
1 9 Burmorna – Citronhajarna Åke123456 – Månviolen Rull 10-9
1 9 Citronhajarna – Burmorna Anbih – AlfaPetSta Strikt 393-392
1 9 Ekoxarna – Angoragetterna frumårra – ÖrjanH Rull 12-5
1 9 Minkarna – Ålarna Rikkardito – tingdedong Standard 517-374
1 9 Quokkorna – Doppingarna david_8403 – piddelidej Standard 507-476
1 9 Quokkorna – Doppingarna mange-boy – CCN007 Standard 486-389
2 1 Alkorna – Mamborna DannäP10 – uddebo1 Standard 509-368
2 1 Alkorna – Mamborna gungus55 – kjelltommy Random 808-577
2 1 Alkorna – Mamborna Komakajsa – uddebo1 Strikt 382-382
2 1 Alkorna – Mamborna Komakajsa – kjelltommy Standard 386-373
2 1 Alkorna – Mamborna popiah – Niccame Standard 551-487
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna Inlangan – BobLatchford Strikt 418-317
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna Inlangan – BobLatchford Standard 518-399
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna misssaigon – Nutopia 3-brick 370-388
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna misssaigon – adbkp Standard 473-371
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna Tussilado – Nutopia Standard 440-441
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna tutaren – adbkp Standard 519-434
2 1 Ekorrarna – Vallabyerna tutaren – vargmixen Standard 430-407
2 1 Leopardkatterna – Storkarna allena66 – Jönshyttan Random 516-431
2 1 Leopardkatterna – Storkarna don micke – Jönshyttan Standard 463-348
2 1 Leopardkatterna – Storkarna don micke – Nössemark Strikt 435-368
2 1 Leopardkatterna – Storkarna KickiSe – fia fi Rull 12-9
2 1 Leopardkatterna – Storkarna Merkel21 – Rose-Marie 3-brick 538-397
2 1 Leopardkatterna – Storkarna Merkel21 – Nössemark Standard 457-441
2 1 Lärkorna – Ökenrävarna Fockedrevsudd – Mr Pizzarelli Strikt 460-315
2 1 Lärkorna – Ökenrävarna Hall1ng – Andersssredna Rull 11-10
2 1 Lärkorna – Ökenrävarna kalmarkarin – Acerpacer Standard 426-419
2 1 Mamborna – Alkorna Niccame – DannäP10 Rull 9-8
2 1 Mamborna – Alkorna Tazumal – popiah Standard 452-366
2 1 Mamborna – Alkorna Tazumal – gungus55 Standard 431-418
2 1 Storkarna – Leopardkatterna fia fi – allena66 Standard 443-396
2 1 Storkarna – Leopardkatterna Rose-Marie – KickiSe Standard 439-360
2 1 Vallabyerna – Ekorrarna vargmixen – Tussilado Rull 11-10
2 1 Ökenrävarna – Lärkorna Acerpacer – Jenneboy Standard 445-321
2 1 Ökenrävarna – Lärkorna Andersssredna – Fockedrevsudd Standard 531-427
2 1 Ökenrävarna – Lärkorna Mikea-ö – kalmarkarin Random 733-574
2 1 Ökenrävarna – Lärkorna Mikea-ö – Hall1ng Standard 570-420
2 1 Ökenrävarna – Lärkorna Mr Pizzarelli – Jenneboy Standard 478-386
2 2 Ekorrarna – Lärkorna Inlangan – Fockedrevsudd Strikt 514-417
2 2 Ekorrarna – Lärkorna Inlangan – Jenneboy Standard 481-380
2 2 Ekorrarna – Lärkorna tutaren – kalmarkarin Standard 443-397
2 2 Ekorrarna – Lärkorna tutaren – Fockedrevsudd Standard 513-441
2 2 Leopardkatterna – Vallabyerna allena66 – adbkp Random 512-362
2 2 Leopardkatterna – Vallabyerna KickiSe – Nutopia Standard 522-398
2 2 Leopardkatterna – Vallabyerna Merkel21 – Nutopia 3-brick 419-361
2 2 Lärkorna – Ekorrarna Hall1ng – Tussilado Rull 11-6
2 2 Lärkorna – Ekorrarna Hall1ng – Tussilado Standard 479-374
2 2 Lärkorna – Ekorrarna Jenneboy – misssaigon 3-brick 397-327
2 2 Lärkorna – Ekorrarna kalmarkarin – misssaigon Standard 502-405
2 2 Mamborna – Ökenrävarna kjelltommy – Mr Pizzarelli Standard 496-385
2 2 Mamborna – Ökenrävarna Niccame – Andersssredna Rull 13-10
2 2 Mamborna – Ökenrävarna Niccame – Andersssredna Standard 1-0
2 2 Mamborna – Ökenrävarna Tazumal – Acerpacer 3-brick 424-405
2 2 Mamborna – Ökenrävarna uddebo1 – Mr Pizzarelli Strikt 439-436
2 2 Vallabyerna – Leopardkatterna adbkp – Merkel21 Standard 425-373
2 2 Vallabyerna – Leopardkatterna vargmixen – don micke Standard 444-427
2 2 Vallabyerna – Leopardkatterna vargmixen – KickiSe Rull 11-6
2 2 Vårtsvinen – Storkarna Byggförmedlaren – Rose-Marie Standard 475-408
2 2 Vårtsvinen – Storkarna Byggförmedlaren – Jönshyttan Standard 687-383
2 2 Vårtsvinen – Storkarna Jontepop17 – Rose-Marie 3-brick 0-362
2 2 Vårtsvinen – Storkarna Jontepop17 – fia fi Standard 445-385
2 2 Vårtsvinen – Storkarna kent14norrland – Jönshyttan Standard 526-327
2 2 Vårtsvinen – Storkarna kent14norrland – fia fi Rull 12-5
2 2 Vårtsvinen – Storkarna leopoldisen1 – Nössemark Strikt 433-381
2 2 Vårtsvinen – Storkarna leopoldisen1 – Nössemark Standard 419-409
2 2 Ökenrävarna – Mamborna Acerpacer – uddebo1 Standard 488-360
2 2 Ökenrävarna – Mamborna Mikea-ö – kjelltommy Random 585-474
2 2 Ökenrävarna – Mamborna Mikea-ö – Tazumal Standard 487-428
2 3 Alkorna – Lärkorna DannäP10 – kalmarkarin Standard 463-398
2 3 Alkorna – Lärkorna DannäP10 – Hall1ng Rull 10-9
2 3 Alkorna – Lärkorna gungus55 – kalmarkarin Standard 533-413
2 3 Alkorna – Lärkorna Komakajsa – Fockedrevsudd Strikt 442-432
2 3 Alkorna – Lärkorna Komakajsa – Jenneboy Standard 0-394
2 3 Alkorna – Lärkorna popiah – Fockedrevsudd Standard 514-463
2 3 Alkorna – Lärkorna popiah – Jenneboy 3-brick 439-384
2 3 Ekorrarna – Leopardkatterna Inlangan – don micke Strikt 404-381
2 3 Ekorrarna – Leopardkatterna misssaigon – Merkel21 Standard 397-366
2 3 Ekorrarna – Leopardkatterna Tussilado – KickiSe Rull 11-10
2 3 Ekorrarna – Leopardkatterna tutaren – allena66 Standard 484-428
2 3 Ekorrarna – Leopardkatterna tutaren – don micke Standard 522-347
2 3 Leopardkatterna – Ekorrarna allena66 – Inlangan Standard 438-437
2 3 Leopardkatterna – Ekorrarna KickiSe – Tussilado Standard 476-389
2 3 Leopardkatterna – Ekorrarna Merkel21 – misssaigon 3-brick 398-355
2 3 Lärkorna – Alkorna Hall1ng – gungus55 Standard 532-480
2 3 Storkarna – Ökenrävarna fia fi – Andersssredna Standard 12-11
2 3 Storkarna – Ökenrävarna Rose-Marie – Mikea-ö Standard 431-396
2 3 Vallabyerna – Vårtsvinen adbkp – Byggförmedlaren Random 507-415
2 3 Vallabyerna – Vårtsvinen vargmixen – kent14norrland Rull 11-8
2 3 Vallabyerna – Vårtsvinen vargmixen – kent14norrland Standard 378-353
2 3 Vårtsvinen – Vallabyerna Byggförmedlaren – Nutopia Standard 610-428
2 3 Vårtsvinen – Vallabyerna Jontepop17 – Nutopia 3-brick 399-419
2 3 Vårtsvinen – Vallabyerna Jontepop17 – BobLatchford Standard 441-347
2 3 Vårtsvinen – Vallabyerna leopoldisen1 – BobLatchford Standard 427-377
2 3 Vårtsvinen – Vallabyerna leopoldisen1 – adbkp Standard 457-407
2 3 Ökenrävarna – Storkarna Acerpacer – Rose-Marie Standard 456-389
2 3 Ökenrävarna – Storkarna Acerpacer – Nössemark Standard 489-344
2 3 Ökenrävarna – Storkarna Andersssredna – Jönshyttan Standard 470-380
2 3 Ökenrävarna – Storkarna Mikea-ö – Jönshyttan Random 648-564
2 3 Ökenrävarna – Storkarna Mr Pizzarelli – Nössemark Strikt 413-401
2 3 Ökenrävarna – Storkarna Mr Pizzarelli – fia fi Standard 452-446
2 4 Alkorna – Storkarna DannäP10 – fia fi Rull 10-7
2 4 Alkorna – Storkarna DannäP10 – Nössemark Standard 439-401
2 4 Alkorna – Storkarna gungus55 – Jönshyttan Random 502-375
2 4 Alkorna – Storkarna gungus55 – Rose-Marie Standard 566-345
2 4 Alkorna – Storkarna Komakajsa – fia fi Standard 518-440
2 4 Alkorna – Storkarna popiah – Rose-Marie 3-brick 446-438
2 4 Alkorna – Storkarna popiah – Jönshyttan Standard 475-375
2 4 Leopardkatterna – Mamborna Merkel21 – uddebo1 Standard 500-375
2 4 Lärkorna – Vallabyerna Fockedrevsudd – BobLatchford Strikt 380-281
2 4 Lärkorna – Vallabyerna Fockedrevsudd – vargmixen Standard 534-469
2 4 Lärkorna – Vallabyerna Hall1ng – Nutopia Standard 430-380
2 4 Lärkorna – Vallabyerna Hall1ng – vargmixen Rull 11-10
2 4 Lärkorna – Vallabyerna Jenneboy – Nutopia 3-brick 463-460
2 4 Lärkorna – Vallabyerna Jenneboy – BobLatchford Standard 478-362
2 4 Lärkorna – Vallabyerna kalmarkarin – adbkp Random 410-348
2 4 Lärkorna – Vallabyerna kalmarkarin – adbkp Standard 575-366
2 4 Mamborna – Leopardkatterna kjelltommy – allena66 Standard 498-492
2 4 Mamborna – Leopardkatterna Niccame – don micke Standard 409-396
2 4 Mamborna – Leopardkatterna Niccame – KickiSe Rull 13-10
2 4 Mamborna – Leopardkatterna Tazumal – KickiSe Standard 414-340
2 4 Mamborna – Leopardkatterna Tazumal – Merkel21 Standard 436-399
2 4 Storkarna – Alkorna Nössemark – Komakajsa Strikt 419-360
2 4 Vårtsvinen – Ökenrävarna Byggförmedlaren – Mikea-ö Standard 443-350
2 4 Vårtsvinen – Ökenrävarna kent14norrland – Andersssredna Standard 486-423
2 4 Vårtsvinen – Ökenrävarna leopoldisen1 – Mr Pizzarelli Standard 414-345
2 4 Ökenrävarna – Vårtsvinen Acerpacer – Jontepop17 Standard 441-401
2 4 Ökenrävarna – Vårtsvinen Acerpacer – leopoldisen1 Standard 448-373
2 4 Ökenrävarna – Vårtsvinen Andersssredna – kent14norrland Standard 10-9
2 4 Ökenrävarna – Vårtsvinen Mikea-ö – Byggförmedlaren Standard 457-384
2 4 Ökenrävarna – Vårtsvinen Mr Pizzarelli – Jontepop17 Standard 546-505
2 5 Alkorna – Vallabyerna DannäP10 – adbkp Standard 486-327
2 5 Alkorna – Vallabyerna gungus55 – Nutopia Standard 403-418
2 5 Alkorna – Vallabyerna gungus55 – adbkp Random 575-357
2 5 Alkorna – Vallabyerna Komakajsa – BobLatchford Standard 486-377
2 5 Alkorna – Vallabyerna Komakajsa – BobLatchford Strikt 459-309
2 5 Ekorrarna – Ökenrävarna misssaigon – Acerpacer 3-brick 499-391
2 5 Ekorrarna – Ökenrävarna Tussilado – Andersssredna Rull 10-9
2 5 Ekorrarna – Ökenrävarna Tussilado – Mikea-ö Standard 437-418
2 5 Ekorrarna – Ökenrävarna tutaren – Mikea-ö Standard 447-368
2 5 Ekorrarna – Ökenrävarna tutaren – Andersssredna Standard 527-480
2 5 Lärkorna – Vårtsvinen Fockedrevsudd – leopoldisen1 Strikt 417-382
2 5 Lärkorna – Vårtsvinen Jenneboy – Jontepop17 3-brick 470-393
2 5 Lärkorna – Vårtsvinen kalmarkarin – leopoldisen1 Standard 446-421
2 5 Lärkorna – Vårtsvinen kalmarkarin – Byggförmedlaren Random 450-397
2 5 Mamborna – Storkarna Niccame – Jönshyttan Standard 475-405
2 5 Mamborna – Storkarna Niccame – fia fi Rull 13-8
2 5 Mamborna – Storkarna Tazumal – Rose-Marie 3-brick 380-368
2 5 Mamborna – Storkarna Tazumal – Rose-Marie Standard 482-342
2 5 Mamborna – Storkarna uddebo1 – Nössemark Standard 387-353
2 5 Storkarna – Mamborna fia fi – kjelltommy Standard 459-424
2 5 Storkarna – Mamborna Jönshyttan – kjelltommy Random 453-438
2 5 Storkarna – Mamborna Nössemark – uddebo1 Strikt 450-416
2 5 Vallabyerna – Alkorna vargmixen – popiah Standard 522-387
2 5 Vallabyerna – Alkorna vargmixen – DannäP10 Rull 10-9
2 5 Vårtsvinen – Lärkorna Byggförmedlaren – Hall1ng Standard 471-438
2 5 Vårtsvinen – Lärkorna Jontepop17 – Jenneboy Standard 431-412
2 5 Vårtsvinen – Lärkorna kent14norrland – Hall1ng Rull 12-9
2 5 Vårtsvinen – Lärkorna kent14norrland – Fockedrevsudd Standard 446-399
2 5 Ökenrävarna – Ekorrarna Acerpacer – misssaigon Standard 488-348
2 5 Ökenrävarna – Ekorrarna Mr Pizzarelli – Inlangan Strikt 412-405
2 6 Alkorna – Ökenrävarna DannäP10 – Acerpacer Standard 424-392
2 6 Alkorna – Ökenrävarna gungus55 – Mikea-ö Random 608-562
2 6 Alkorna – Ökenrävarna gungus55 – Mikea-ö Standard 426-390
2 6 Alkorna – Ökenrävarna popiah – Acerpacer 3-brick 406-395
2 6 Ekorrarna – Storkarna Inlangan – Nössemark Strikt 388-381
2 6 Ekorrarna – Storkarna misssaigon – Rose-Marie 3-brick 346-299
2 6 Ekorrarna – Storkarna tutaren – Jönshyttan Standard 543-463
2 6 Leopardkatterna – Vårtsvinen KickiSe – Byggförmedlaren Standard 532-351
2 6 Mamborna – Vallabyerna kjelltommy – BobLatchford Standard 410-373
2 6 Mamborna – Vallabyerna Tazumal – Nutopia Standard 451-418
2 6 Mamborna – Vallabyerna Tazumal – Nutopia 3-brick 368-409
2 6 Mamborna – Vallabyerna uddebo1 – adbkp Standard 490-339
2 6 Storkarna – Ekorrarna fia fi – Tussilado Rull 12-11
2 6 Storkarna – Ekorrarna Nössemark – misssaigon Standard 436-372
2 6 Storkarna – Ekorrarna Rose-Marie – Tussilado Standard 495-333
2 6 Vallabyerna – Mamborna adbkp – kjelltommy Standard 446-358
2 6 Vallabyerna – Mamborna BobLatchford – uddebo1 Standard 371-343
2 6 Vallabyerna – Mamborna vargmixen – Niccame Rull 12-9
2 6 Vallabyerna – Mamborna vargmixen – Niccame Standard 457-433
2 6 Vårtsvinen – Leopardkatterna Byggförmedlaren – allena66 Standard 968-411
2 6 Vårtsvinen – Leopardkatterna Jontepop17 – Merkel21 3-brick 450-329
2 6 Vårtsvinen – Leopardkatterna kent14norrland – KickiSe Rull 11-8
2 6 Vårtsvinen – Leopardkatterna kent14norrland – don micke Standard 464-408
2 6 Vårtsvinen – Leopardkatterna leopoldisen1 – Merkel21 Standard 436-375
2 6 Ökenrävarna – Alkorna Andersssredna – popiah Standard 574-368
2 6 Ökenrävarna – Alkorna Andersssredna – DannäP10 Standard 11-10
2 6 Ökenrävarna – Alkorna Mr Pizzarelli – Komakajsa Strikt 425-372
2 6 Ökenrävarna – Alkorna Mr Pizzarelli – Komakajsa Standard 495-349
2 7 Alkorna – Leopardkatterna gungus55 – KickiSe Standard 441-426
2 7 Ekorrarna – Vårtsvinen tutaren – Byggförmedlaren Standard 477-430
2 7 Ekorrarna – Vårtsvinen tutaren – kent14norrland Standard 450-381
2 7 Leopardkatterna – Alkorna Merkel21 – DannäP10 Standard 374-365
2 7 Lärkorna – Mamborna Hall1ng – Tazumal Standard 495-450
2 7 Lärkorna – Mamborna Jenneboy – kjelltommy Standard 505-389
2 7 Mamborna – Lärkorna Tazumal – Jenneboy 3-brick 465-297
2 7 Vallabyerna – Storkarna BobLatchford – fia fi Standard 423-416
2 7 Vallabyerna – Storkarna vargmixen – fia fi Rull 13-10
2 7 Vårtsvinen – Ekorrarna Byggförmedlaren – Tussilado Standard 530-404
2 7 Vårtsvinen – Ekorrarna kent14norrland – Tussilado Rull 15-8
2 7 Vårtsvinen – Ekorrarna leopoldisen1 – misssaigon Standard 455-354
2 8 Alkorna – Ekorrarna DannäP10 – Tussilado Rull 11-6
2 8 Alkorna – Ekorrarna DannäP10 – misssaigon Standard 468-402
2 8 Alkorna – Ekorrarna gungus55 – Tussilado Standard 494-358
2 8 Ekorrarna – Alkorna tutaren – gungus55 Standard 412-400
2 8 Leopardkatterna – Ökenrävarna Merkel21 – Acerpacer Standard 422-386
2 8 Lärkorna – Storkarna Hall1ng – Rose-Marie Standard 493-397
2 8 Lärkorna – Storkarna Jenneboy – Rose-Marie 3-brick 394-384
2 8 Lärkorna – Storkarna kalmarkarin – Nössemark Standard 512-449
2 8 Mamborna – Vårtsvinen kjelltommy – Byggförmedlaren Standard 495-401
2 8 Mamborna – Vårtsvinen Niccame – kent14norrland Standard 539-355
2 8 Vårtsvinen – Mamborna Byggförmedlaren – Tazumal Standard 422-398
2 8 Vårtsvinen – Mamborna Jontepop17 – Tazumal 3-brick 441-405
2 8 Ökenrävarna – Leopardkatterna Acerpacer – Merkel21 3-brick 406-377
2 8 Ökenrävarna – Leopardkatterna Andersssredna – KickiSe Standard 11-10
2 9 Alkorna – Vårtsvinen gungus55 – Byggförmedlaren Random 439-342
2 9 Leopardkatterna – Lärkorna KickiSe – Hall1ng Rull 10-9
2 9 Leopardkatterna – Lärkorna KickiSe – Hall1ng Standard 469-377
2 9 Leopardkatterna – Lärkorna Merkel21 – Jenneboy 3-brick 433-369
2 9 Mamborna – Ekorrarna kjelltommy – tutaren Standard 536-434
2 9 Mamborna – Ekorrarna Tazumal – misssaigon Standard 382-358
2 9 Vårtsvinen – Alkorna Byggförmedlaren – gungus55 Standard 469-389
2 9 Vårtsvinen – Alkorna kent14norrland – DannäP10 Rull 11-10
2 9 Vårtsvinen – Alkorna leopoldisen1 – DannäP10 Standard 538-398
2 9 Ökenrävarna – Vallabyerna Acerpacer – adbkp Standard 504-466
2 9 Ökenrävarna – Vallabyerna Andersssredna – vargmixen Standard 514-429
2 9 Ökenrävarna – Vallabyerna Mr Pizzarelli – BobLatchford Standard 431-345